10 stycznia, 2010

Charakterystyka Energetyczna Budynków tel.787583988

Last updated by: at .

Charakterystyka Energetyczna Budynków tel.787583988
Pomogłem? Oceń mnie! Obecna ocena to 4.5 (90%) z 52 kliknięć


Charakterystyka energetyczna budynków oraz świadectwo charakterystyki energetycznej to dokumenty od których zaczynaliśmy swoją działalność, obecnie firma CEB.COM.PL wykonuje znacznie więcej. Przeczytaj poniżej czym się zajmujemy i co to jest?:

 1. Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?
 2. Co to jest projektowana charakterystyka energetyczna budynku?
 3. Co to jest termografia czyli badanie termowizyjne?
 4. Co to jest audyt energetyczny?
 5. Co to jest audyt remontowy?
 6. Co to jest audyt efektywności energetycznej?
 7. Czym jest świadectwo efektywności energetycznej tzw. białe certyfikaty?
 8. Czym jest przegląd lub kontrola systemów ogrzewania i chłodzenia budynków?
 9. Jak dbać o środowisko wymieniając stare piece węglowe w Krakowie, Wieliczce, Niepołomicach, Biskupicach i Bochni?

Wykonując zawód audytora i certyfikatora energetycznego jestem uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (certyfikatów energetycznych) budynków, lokali mieszkalnych oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Uprawnienia te są zgodne z „art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane” oraz wykonywania audytu energetycznego i remontowego. W naszej ofercie znajduje się jeszcze dodatkowo usługa badania termograficznego która w powiązaniu z świadectwem energetycznym nakreśli pełny obraz kondycji energetycznej budynku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Powrót ↑
Świadectwo charakterystyki energetycznej jest to dokument potocznie nazywany świadectwem energetycznym lub certyfikatem energetycznym przedstawiający charakterystykę energetycznej budynku lub części budynku. Za pomocą graficznego suwaka energetycznego świadectwo charakterystyki energetycznej informuje o wielkość zużywanej energii pierwotnej EP przez badany budynek. Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera dodatkowo informacje o materiałach i ich parametrach zastosowanych do budowy budynku: budulcowych, izolacyjnych, instalacji technicznych oraz dodatkowe wartości:

 1. obliczeniowa roczna ilość zużywanego paliwa
 2. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową
 3. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP
 4. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK
 5. udział odnawialnych źródeł ciepła w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową
 6. wielkość emisji dwutlenku węgla (CO2) w odniesieniu do powierzchni budynku
 7. Uwagi (sugestie) które mogą wpłynąć na oszczędności energii w budynku a co za tym idzie oszczędności finansowe i oszczędności w źródłach energii czyli „ochronę środowiska”

Świadectwo charakterystyki energetycznej wprowadzone zostało w polskim ustawodawstwie z dniem 1 stycznia 2009 r. na mocy zobowiązań Polski jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej do wdrożeń prawa UE. Jedną z nich jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotycząca jakości energetycznej budynków. Celem Dyrektywy było wypromowanie poprawy efektywności energetycznej budynku na terenie UE, biorąc pod uwagę zewnętrzne i wewnętrzne warunki budynku.

Metodologię obliczania świadectw początkowo wprowadzało Rozporządzenie z dnia 6 listopada 2008 r. , następnie, Rozporządzenie z dnia 2 lipca 2014 r. Obecnie aktualne Rozporządzenie Ministra Infra­struktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 18 marca 2015 r. Poz. 376)

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku traci ważność po 10 latach lub w wyniku zmian termomodernizacyjnych budynku które to mogą wpłynąć na zmianę charakterystyki energetycznej budynku.

Charakterystyka energetyczna budynków

Powrót ↑
Projektowana charakterystyka energetyczna budynków jest wykonywana na potrzeby projektów budowlanych czyli budynków dopiero powstających (starających się o pozwolenie na budowę) lub przebudowywanych i rozbudowywanych. Charakterystyka energetyczna budynków powinna być sporządzona zgodnie z metodologią sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej – a wiec zawierać obliczone zużycie energii pierwotnej EP i energii końcowej EK wyrażonej w kWh/m2rok. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ w każdym projekcie budowlanym wykonywanym przez projektantów budowlanych musi się znaleźć charakterystyka energetyczna budynków.

Termografia czyli badanie termowizyjne

Powrót ↑
Termografia czyli badania termowizyjne są wykonywane profesjonalnymi kamerami termowizyjnymi, dzięki badaniom termowizyjnym możemy sprawdzić m.in.: stan przegród zewnętrznych pod względem budowlanym i energetycznym z lokalizacją mostków termicznych. Dzięki temu baniu możemy wykryć obszary o obniżonych właściwości termicznych przegród zewnętrznych które to mogły zostać ukryte pod zewnętrzną warstwą tynku np.

 • pęknięcia ścian
 • nieprawidłowe osadzenie okien i drzwi
 • prawidłowego wykonania dociepleń zewnętrznych i wewnętrznych rur instalacji centralnego ogrzewania (ciągłość izolacji)
 • oraz zatorów w C.O.

Dzięki termografii możemy również odnaleźć nieszczelność w instalacji ogrzewania podłogowego lub odwzorować przebieg drogi tejże instalacji ogrzewania podłogowego C. O. i C. W. U.

Audyt energetyczny

Powrót ↑
Audyt Energetyczny to nie to samo co Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Audyt jest przeprowadzany na podstawie innych aktów prawnych i jest używany na potrzeb termomodernizacyjne lub remontowe.
Zadaniem audytu energetycznego jest wyznaczenie wszystkich możliwych sposobów zmniejszenia (min. 25%) strat energii potrzebnej do ogrzewania budynku i przygotowania użytkowników w ciepłą wodę użytkową. Audytor energetyczny jest zobowiązany przedstawić i sporządzić osobie zainteresowanej termomodernizacją budynku szczegółowy raport z możliwymi wariatami zgodnymi z aktualnym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Audytorem może być też osoba posiadająca uprawnienia do wystawiania certyfikatów energetycznych, które to uprawnienia są nadawane przez Ministerstwo Infrastruktury.

Audyt remontowy

Powrót ↑
Audyt remontowy jest przeznaczony dla osób prywatnych, wspólnot mieszkaniowych z udziałem większościowym osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego ubiegają się o przyznanie kredytu na potrzeby remontu z premią remontową. Premia remontowa służy poprawie stanu technicznego starych budynków mieszkalnych.

Audyt efektywności energetycznej

Powrót ↑
Audyt efektywności energetycznej według ustawy o efektywności energetycznej to dokument analizujący stan urządzeń lub instalacji biorącej udział w procesie energetycznym badanego obiektu, zużycie energii przez ten obiekt oraz możliwej do uzyskania oszczędności energii w wyniku wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Każde przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej zgłoszone do przetargu musi mieć wykonany wcześniej audyt efektywności energetycznej.

Świadectwo efektywności energetycznej tzw. białe certyfikaty

Powrót ↑
Świadectwa efektywności energetycznej tzw. „Białe certyfikaty” są wystawiane przez niezależny organ certyfikujący i wyłaniane na podstawie przetargu URE. Dokument ten potwierdza słuszność ubiegania się podmiotu o zwrot kosztów w związku z oszczędnościami energetycznymi jakie ów podmiot uzyskał przez zastosowanie termomodernizacji i poprawę efektywności energetycznej budynków. Białe certyfikaty są jedną z możliwości wywiązania się z wymogu wprowadzenia instrumentów rynkowych motywujących uczestników rynku energetycznego do poprawy efektywności energetycznej budynków.

Kontrola systemów ogrzewania oraz chłodzenia budynków?

Powrót ↑
Kontrola systemów ogrzewania oraz chłodzenia budynków jest wymieniona w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29 sierpnia 2014 wprowadza obowiązek kontroli systemów ogrzewania i chłodzenia budynku.  Obowiązek ten ciążący na zarządcy lub właścicielu budynku którzy to zobowiązani są poddać budynki w czasie ich użytkowania okresowym kontrolom systemów ogrzewania i systemów chłodzenia (klimatyzacje).

Wymiana starych pieców węglowych w Krakowie, Wieliczce, Niepołomicach, Biskupicach i Bochni

Powrót ↑
Przy staraniu się o wymianę starych kotłów (pieców) węglowych potrzebne będą obliczenia przedstawiające zmniejszenie o 30 % emisji dwutlenku węgla CO2. Aby to wykazać firma CEB.COM.PL wykona dla Państwa w postaci analizy (raportu) ekologicznej zestawienie procentowe % zmniejszenia emisji dwutlenku węgla CO2 oraz innych tlenków i dwutlenków które emitują kotły przy spalaniu do atmosfery.
Pomagamy w załatwieniu dofinansowania do wymiany starych pieców węglowych (palenisk) wystawiając zaświadczenie do wniosku który należy złożyć w Urzędzie Miasta Krakowa, Wieliczki, Niepołomic, Biskupic i Bochni. Przy wymianie pieców węglowych w Krakowie można starać się o dofinansowanie do 1 kW w wysokości 900 PLN. CEB.COM.PL wykonuje niezależne obliczenia które potwierdzają wartość deklarowanej ilości kW na wniosku w staraniu się o dotację do wymiany pieców węglowych starego typu na nowoczesne kotły gazowe. Wydanie zaświadczenia nie wiąże się z koniecznością współpracy z nami i koniecznością podpisywania umowy na wyłączność montażu kotła gazowego przez naszą firmę.

Studia wyższe w kierunku charakterystyka energetyczna budynków i Świadectwo charakterystyki energetycznej Audyt energetyczny, ocena energetyczna budynków oraz efektywne użytkowanie energii

Działamy głównie na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego i ich miejscowości:

adres firmy charakterystyka energetyczna budynku CEB.COM.PL