10 stycznia, 2010

Charakterystyka Energetyczna Budynków ✆ 787583988

Last updated by: at .

Wykonywane usługi:

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku to dokument który certyfikuje istniejący budynek w tzw. "klasę energetyczną" określając jego parametry energetyczne (cieplne). Dokument ten obecnie wymagany jest przy sprzedaży i wynajmie nieruchomości lub części nieruchomości (lokalu) przez notariuszy. Świadectwa charakterystyki energetycznej są obowiązkowe w przypadku budynków użyteczności publicznej i instytucji państwowych i powinno być umieszczone w widocznym publicznym miejscu. Świadectwo energetyczne na ściśle określony wzór graficzny i jest generowane przez osobę uprawnioną na specjalnej platformie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Szczegółowe informacje o świadectwie charakterystyki energetycznej.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku albo krócej charakterystyka energetyczna budynków to dokument w którym osoba uprawniona na etapie projektu nowo powstającego/przebudowywanego/dobudowywanego budynku ma zaprojektować (dopasować) wszystkie przegrody zewnętrzne budynku oraz urządzenia uczestniczące w procesie ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej tak aby spełniały aktualnie obowiązujące wymagania techniczne. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku razem z projektem budowlanym jest wymagana przy staraniu się o pozwolenie na budowę. Dodatkowo charakterystyka energetyczna jest wymagana dla budynków z rozpoczętą budową przed 2009 rokiem a które dopiero teraz zostają oddane do użytku. Charakterystyka energetyczna wymagana jest również przy składaniu wniosku o wymianę starych kotłów węglowych w gminach lub WFOŚiGW. Charakterystyka energetyczna musi być wystawiona przez osobę uprawnioną i nie ma ściśle określonego wzoru graficznego ale musi zawierać wymagane badane parametry budynku. Szczegółowe informacje o projektowanej charakterystyce energetycznej.

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny w przeciwieństwie do świadectwa charakterystyki energetycznej jest przeprowadzany na podstawie innych aktów prawnych i jest używany na potrzeby termomodernizacyjne nie ocieplonych istniejących budynków prywatnych osób lub instytucji publicznych. Zadaniem audytu energetycznego jest wyznaczenie wszystkich możliwych sposobów zmniejszenia (min. 25%) strat energii potrzebnej do ogrzewania i przygotowania w ciepłej wody użytkowej w budynku. Audytor energetyczny jest zobowiązany przedstawić i sporządzić osobie zainteresowanej termomodernizacją budynku szczegółowy raport z możliwymi wariatami zgodnymi z aktualnym rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Infrastruktury. Audytorem energetycznym może być osoba posiadająca uprawnienia do wystawiania świadectw energetycznych. Audyt energetyczny nie ma ściśle określonego wzoru graficznego ale musi być wykonane na podstawie aktualnego rozporządzenia ministerialnego. Szczegółowe informacje o audycie energetycznym.

Audyt remontowy
Audyt remontowy jest przeznaczony dla osób prywatnych, wspólnot mieszkaniowych z udziałem większościowym osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego ubiegają się o przyznanie kredytu na potrzeby remontu budowlanego z premią remontową. Premia remontowa służy poprawie stanu technicznego starych mieszkalnych budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r.. Audyt remontowy może wykonywać osoba posiadająca uprawnienia do wystawiania świadectw energetycznych. Audyt remontowy nie ma ściśle określonego wzoru graficznego ale musi być wykonane na podstawie aktualnego rozporządzenia ministerialnego. Szczegółowe informacje o audycie remontowym.

Audyt efektywności energetycznej
Audyt efektywności energetycznej według ustawy o efektywności energetycznej to dokument analizujący stan urządzeń lub instalacji biorącej udział w procesie energetycznym badanego obiektu. Zużycie energii przez ten obiekt oraz możliwej do uzyskania oszczędności energii w wyniku wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Każde przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej zgłoszone do przetargu musi mieć wykonany wcześniej audyt efektywności energetycznej. Szczegółowe informacje o audycie efektywności energetycznej.

Świadectwa efektywności energetycznej tzw. „Białe certyfikaty”
Świadectwa efektywności energetycznej tzw. „Białe certyfikaty” są wystawiane przez niezależny organ certyfikujący i wyłaniane na podstawie przetargu URE. Dokument ten potwierdza słuszność ubiegania się podmiotu o zwrot kosztów w związku z oszczędnościami energetycznymi jakie ów podmiot uzyskał przez zastosowanie termomodernizacji i poprawę efektywności energetycznej budynków. Białe certyfikaty są jedną z możliwości wywiązania się z wymogu wprowadzenia instrumentów rynkowych motywujących uczestników rynku energetycznego do poprawy efektywności energetycznej budynków. Szczegółowe informacje o świadectwach efektywności energetycznej tzw. „białych certyfikatach”.

 

Termografia czyli badania termowizyjne
Termografia czyli badania termowizyjne są wykonywane profesjonalnymi kamerami termowizyjnymi, dzięki badaniom termowizyjnym możemy sprawdzić m.in.: stan przegród zewnętrznych pod względem budowlanym i energetycznym z lokalizacją mostków termicznych. Dzięki temu baniu możemy wykryć obszary o obniżonych właściwości termicznych przegród zewnętrznych które to mogły zostać ukryte pod zewnętrzną warstwą tynku. Są nimi np.
→ pęknięcia ścian
→ nieprawidłowe osadzenie okien i drzwi
→ prawidłowego wykonania dociepleń zewnętrznych i wewnętrznych rur instalacji centralnego ogrzewania (ciągłość izolacji) oraz zatorów w c.o.
Dzięki termografii możemy również odnaleźć nieszczelność lub odwzorować przebieg drogi instalacji ogrzewania podłogowego i instalacji c. o. i c. w. u. Usługa badania termograficznego w powiązaniu z świadectwem charakterystyki energetycznej nakreśli pełny obraz kondycji energetycznej budynku. Szczegółowe informacje na temat badań termowizyjnych.

Kontrola systemów ogrzewania oraz chłodzenia budynków
Kontrola systemów ogrzewania oraz chłodzenia budynków jest wymieniona w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29 sierpnia 2014 która wprowadza obowiązek kontroli systemów ogrzewania i chłodzenia budynku. Obowiązek ten ciążący na zarządcy lub właścicielu budynku którzy to zobowiązani są poddać budynki w czasie ich użytkowania okresowym kontrolom systemów ogrzewania i systemów chłodzenia (klimatyzacje). Szczegółowe informacje o kontroli systemów ogrzewania oraz chłodzenia budynków.

 

Wymiana starych kotłów (pieców) węglowych
Wymiana starych kotłów (pieców) węglowych jest realizowana na terenie całego województwa małopolskiego m. i. w takich gminach jak: Kraków, Wieliczka, Niepołomice, Biskupice, Bochnia.
Przy staraniu się o wymianę starych kotłów (pieców) węglowych w Małopolsce można uzyskać wsparcie z co najmniej dwóch źródeł:
→ Urzędy miast i gmin Małopolski
→ Bank Ochrony Środowiska i wybrane banki spółdzielcze które współpracują z WFOŚiGW w Krakowie.
Przy staraniu się o wymianę starych kotłów (pieców) węglowych wymagana jest charakterystyka energetyczna budynków i analiza ekologiczna porównująca pod względem emisji CO2 i pyłów stare i nowe źródło ciepła. Przy staraniu się o wymianę kotła zmniejszenie emisji dwutlenku węgla CO2 musi skutkować redukcją o 30 %. Pomagamy w załatwieniu dofinansowania do wymiany starych pieców węglowych (palenisk) wystawiając zaświadczenie do wniosku który należy złożyć w Urzędzie Miasta Krakowa, Wieliczki, Niepołomic, Biskupic i Bochni. W ramach usługi wykonamy niezależne obliczenia charakterystyki energetycznej oraz obliczenia potwierdzające wartość deklarowanej ilości kW na wniosku w staraniu się o dotację do wymiany pieców węglowych starego typu na nowoczesne kotły gazowe. Wydanie zaświadczenia nie wiąże się z koniecznością współpracy z nami i koniecznością podpisywania umowy na wyłączność montażu kotła gazowego przez naszą firmę. Szczegółowe informacje o wymianie starych kotłów (pieców) węglowych.
Audyt efektywności ekologicznej - analiza ekologiczna
Audyt efektywności ekologicznej - analiza ekologiczna zestawia tabelaryczne i w postaci wykresów emisję CO2 i pyłów, jest analizą (raportem) ekologicznego zestawienia procentowego % redukcji emisji dwutlenku węgla CO2 oraz innych pyłów, tlenków i dwutlenków które emitują kotły przy spalaniu do atmosfery. Dodatkowo w audycie energetycznym analiza ta porównuje emisję CO2 i pyłów przed i po termomodernizacji w postaci wykresów i zrównoważonej emisji zanieczyszczeń.
Program JAWOR - WFOŚiGW w Krakowie
Program JAWOR - WFOŚiGW w Krakowie jest programem poprawy efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W ramach programu Jawor z WFOŚiGW w całym województwie małopolskim. W celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej o pożyczkę mogą starać się jedynie osoby fizyczne pod modernizację swoich budynków jednorodzinnych których powierzchnia ocieplonych przegród zewnętrznych nie jest większa niż 600m2. Pożyczka jest udzielana w wysokości 90% inwestycji ale musi się znajdować w przedziale kwotowym od 20 tys. do 100 tys. zł. Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 2% w skali roku oraz będzie można ubiegać się umorzenia 20% tej pożyczki. Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze musi wynosić min. 25%.
Wykonamy dla zainteresowanych, audyt energetyczny z oceną energetyczną modernizowanego budynku wraz z analizą ekologiczną z wyliczeniem ograniczenia emisji CO2 i szkodliwych pyłów. Szczegółowe informacje o programie JAWOR - WFOŚiGW w Krakowie.

Uprawnienia:

Wykonując zawód audytora i certyfikatora energetycznego jestem uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (certyfikatów energetycznych) budynków, lokali mieszkalnych oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Uprawnienia te są zgodne z „art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane” oraz wykonywania audytu energetycznego i remontowego. Szczegółowe informacje o uprawnieniach.

Ceny:

Usługa Cena Waluta
Świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych 150
Świadectwo charakterystyki energetycznej dla dla budynków jednorodzinnego 200-250
Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynkó użyteczności publicznej, przemysłowych i instytucji państwowych wycena indywidualna
Projektowana charakterystyka energetyczna + analiza ekologiczna i ekonomiczna 250
Audyt energetyczny wraz z analizą ekologiczną na potrzeby programu JAWOR WFOŚiGW w Krakowie 700-800
Audyt energetyczny wycena indywidualna

Więcej informacji o promocjach w cenniku.

Obszar działania:

Działamy głównie na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego i ich miejscowości. Na terenie tych 4 województw (obszar zielony na mapie) dojeżdżamy do klientów w ramach naszych wszystkich usług. W pozostałych województwach Polski:  dolnośląskim, lubelskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim, wielkopolskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim i zachodniopomorskim wykonujemy usługę projektowanej charakterystyki energetycznej zdalnie na odległość gdyż usługa ta nie wymaga przyjazdu do klienta. W przypadku większych zleceń również przyjeżdżamy na miejsce posadowienia budynku klienta położonego na obszarze Polski zaznaczonego na czerwono.
Obszar działalności CEB.COM.PL - charakterystyka energetyczna budynków

Obszar działalności CEB.COM.PL – charakterystyka energetyczna budynków

Charakterystyka Energetyczna Budynków ✆ 787583988
Pomogłem? Oceń mnie! Obecna ocena to 4.43 (88.68%) z 53 kliknięć
adres firmy charakterystyka energetyczna budynku CEB.COM.PL