Tanie Świadectwa Energetyczne ©787583988

Świadectwa certyfikaty energetyczne budynków

Wykonując zawód certyfikatora energetycznego jestem uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (certyfikatów energetycznych) budynku, lokalu mieszkalnego, oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową na podstawie „art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane” oraz wykonywania Audytu Energetycznego.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku inaczej certyfikat energetyczny wprowadzone zostały w polskim ustawodawstwie z dniem 1 stycznia 2009 r. na mocy zobowiązań Polski jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej do wdrożeń prawa UE. Jedną z nich jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotycząca jakości energetycznej budynków. Celem Dyrektywy było wypromowanie poprawy efektywności energetycznej budynku na terenie UE, biorąc pod uwagę zewnętrzne i wewnętrzne warunki budynku. Metodologię obliczania świadectw wprowadza Rozporządzenie z dnia 6 listopada 2008 r. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku traci ważność po 10 latach lub w wyniku zmian termomodernizacyjnych budynku które to mogą wpłynąć na ów zmianę charakterystyki energetycznej budynku.

Celem świadectwa energetycznego budynku (certyfikatu) jest wyznaczenie energii pierwotnej i końcowej do ogrzania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach. Dodatkowo przedstawi ewentualne sugestie które mogą spowodować zmniejszenie EP (Energii Pierwotnej) i EK (Energii Końcowej) lub wprowadzić oszczędności energii w budynkach mieszkalnych lub użyteczności społecznej.

Audyt Energetyczny

Audyt Energetyczny nie należy mylić ze świadectwem charakterystyki energetycznej budynku. Audyt jest przeprowadzany na podstawie innych aktów prawnych i jest używany na potrzeb termomodernizacyjne lub remontowe.

Zadaniem Audytora Energetycznego jest przedstawienie i sporządzenie osobie zainteresowanej termomodernizacją budynku wszelkich możliwych sposobów uniknięcia strat energii potrzebnej do ogrzewania budynku i zaopatrzenia użytkowników w ciepłą wodę. Audytorem może być też osoba posiadająca uprawnienia do wystawiania certyfikatów energetycznych, które to uprawnienia są nadawane przez Ministerstwo Infrastruktury.

Projektowana Charakterystyka Energetyczna Budynków

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ w każdym projekcie budowlanym wykonywanym przez projektantów budowlanych musi się znaleźć charakterystyka energetyczna budynku. Powinna ona być sporządzona zgodnie z metodologią sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej – a wiec zawierać obliczone zużycie energii pierwotnej EP i energii końcowej EK wyrażonej w kWh/m2rok.

Świadectwa Efektywności Energetycznej tzw. Białe Certyfikaty

Świadectwa efektywności energetycznej tzw. „Białe certyfikaty” są wystawiane przez niezależny organ certyfikujący i wyłaniane na podstawie przetargu URE, Dokument ten potwierdza słuszność ubiegania się podmiotu o zwrot kosztów w związku z oszczędnościami energetycznymi jakie ów podmiot uzyskał przez zastosowanie termomodernizacji i poprawę efektywności energetycznej budynków. Białe certyfikaty są jedną z możliwości wywiązania się z wymogu wprowadzenia instrumentów rynkowych motywujących uczestników rynku energetycznego do poprawy efektywności energetycznej budynków.

Wymiana starych pieców węglowych w Krakowie

Pomagamy w załatwieniu pełnego 100% dofinansowania do wymiany starych palenisk pieców węglowych wystawiając zaświadczenie, wniosek który należy złożyć w Urzędzie Miasta Kraków. Przy wymianie pieców węglowych w Krakowie można starać się o dofinansowanie do 1 kW w wysokości 900 PLN. CEB.COM.PL wykonuje niezależne obliczenia które potwierdzają wartość deklarowanej ilości kW na wniosku w staraniu się o dotację do wymiany pieców węglowych starego typu na nowoczesne kotły gazowe. Wydanie zaświadczenia nie wiąże się z koniecznością współpracy z nami i koniecznością podpisywania umowy na wyłączność montażu kotła gazowego przez naszą firmę.

Tanie świadectwa certyfikaty energetyczne
Ocena
Kategoria produktu
no rating based on 0 votes
Nazwa marki
CEB.COM.PL
Nazwa produktu
Tanie Świadectwa Certyfikaty Energetyczne Budynków
Cena
PLN 200
Dostepność produktu
Pre-Order Only