6 sierpnia, 2014

Audyty i świadectwa charakterystyki energetycznej – Miechów tel. 787583988

Last updated by: at .

Świadczymy usługi na terenie całego powiatu miechowskiego (województwo małopolskie) i jego w gminach: Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice i Słaboszów.

CEB.COM.PL świadczy również usługi doradztwa energetycznego w gminie Miechów i w jej sołectwach: Biskupice, Bukowska Wola, Brzuchania, Celiny Przesławickie, Dziewięcioły, Falniów, Falniów-Wysiołek, Glinica, Jaksice, Kalina-Lisiniec, Kalina Mała, Kalina-Rędziny, Kamieńczyce, Komorów, Nasiechowice, Parkoszowice, Podleśna Wola, Podmiejska Wola, Pojałowice, Poradów, Przesławice, Pstroszyce Drugie, Pstroszyce Pierwsze, Siedliska, Sławice, Strzeżów Drugi, Strzeżów Pierwszy, Szczepanowice, Widnica, Wielki Dół, Wymysłów, Zagorzyce, Zapustka, Zarogów oraz w Parcelacja, Podleśna Wola Górna, Stare Lisiny

Na terenie całego powiatu miechowskiego wykonujemy usługi:

 • świadectwo charakterystyki energetycznej – na potrzeby sprzedaży/wynajmu nieruchomości/mieszkania
 • projektowana charakterystyka energetyczna (wraz z analizą ekologiczną i ekonomiczną) – na potrzeby projektu budowlanego
 • audyt energetyczny – wymagany do przyznania kredytu na potrzeby premii termomodernizacyjnej oraz na potrzeby programu termomodernizacyjnego JAWOR WFOŚiGW w Krakowie.
 • audyt remontowy – wymagany do przyznania kredytu na potrzeby remontu z premią remontową
 • badanie termograficzne (termowizyjne)
 • świadectwo efektywności energetycznej tzw. biały certyfikat
 • audyt efektywności energetycznej
 • kontrola systemów ogrzewania (kotłów) i/lub klimatyzacji chłodzenia
 • charakterystyka energetyczna wraz z analizą ekologiczną na potrzeby wymiany starych kotłów pieców węglowych

Kto może wystawić świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej, to dokument, który może wystawić jedynie osoba do tego uprawniona. Na pewno nie może robić tego samodzielnie właściciel czy też zarządca budynku.
Osobą, który może wystawić taki dokument musi posiadać wyższe studia z zakresu charakterystyki energetycznej budynków, wykonywania audytów energetycznych, jak również odnawialnych źródeł energii i budownictwa energooszczędnego.
To, co na początku należy sprawdzić, chcąc nabyć świadectwo charakterystyki energetycznej, to fakt, czy osoba, którą poprosimy o sporządzenie owego dokumentu jest wpisana do specjalnego wykazu, który prowadzony jest przez ministra infrastruktury i rozwoju. Jeżeli tak, to nie musimy się niczego obawiać. Instrukcja jak sprawdzić uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej

Poza tym, warto zwrócić uwagę na to, czy dana osoba:

 • przechowuje sporządzone świadectwa charakterystyki energetycznej przez 10 lat;
 • wypełni obowiązek, jakim jest podpisanie umowy, która będzie określała ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w razie ewentualnych szkód, jakie mogą zostać wyrządzone przez sporządzone świadectwo;
 • przechowuje wszystkie dokumenty, na podstawie, których sporządził świadectwo charakterystyki energetycznej. Musi je przechowywać przez okres , w jakim będzie obowiązywał dany dokument czyli 10 lat.

Nasza oferta przygotowana jest dla wszystkich rodzajów budynków oddawanych do użytkowania oraz lokali sprzedawanych i wynajmowanych. Usługi są zawsze wykonywane profesjonalnie, dokładnie, w terminie i po niskiej cenie.

Osoby prywatne i firmy z gminy Miechów oraz z rejonu Małopolski, które są zainteresowane ofertą prosimy o kontakt telefoniczny: 787583988

Oceń to!
adres firmy charakterystyka energetyczna budynku CEB.COM.PL