Duże firmy muszą przeprowadzić audyt energetyczny do 30 września 2017 r.

Last updated by: at .

Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, wprowadza przymus wykonania audytów energetycznych dla wszystkich dużych przedsiębiorstw zgodnie z rozumieniem ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Procedurze podlegają firmy, które w ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych spełniły jeden z dwóch warunków:
  • zatrudniały powyżej 250 pracowników lub
  • roczne obroty wynosiły powyżej 50 mln euro i suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec 2014 lub 2015 roku wynosiła wysokości nie mniejsze niż 43 mln euro.
Audyt powinien być powtarzany co cztery lata. W tym roku firmy mają czas do końca września na spełnienie tego obowiązku. Czasu na realizację jest bardzo mało, gdyż taki audyt może trwać około 3-4 miesięcy.
Zgodnie z prawem, audyt energetyczny może być przeprowadzony tylko przez podmiot niezależny od badanego przedsiębiorcy, mający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju procedur bądź eksperta wyznaczonego przez weryfikowaną firmę, ale tylko wtedy, gdy nie jest on bezpośrednio zaangażowany w badaną pod kątem energetycznym działalność przedsiębiorstwa.
Niewykonanie audytu, objęte jest sankcją, która może sięgnąć nawet 5 % rocznego obrotu firmy.
Audyt energetyczny przede wszystkim stanowi inwentaryzację, dzięki której właściciel firmy wie, na co zużywa energię oraz ile dokładnie go to kosztuje. Audyt zbiera i analizuje informacje o stratach energii które bardzo często są rozproszone w dużych przedsiębiorstwach. Kolejnym krokiem, najważniejszym w audycie jest znalezienie i wdrożenie działań mogących zmniejszyć  koszty przedsiębiorstwa przez mniejsze zużycie strat nośników energii.
Zgodnie z ustawą prezes Urzędu Regulacji Energetyki w ciągu pięciu lat od złożenia oświadczenia przez przedsiębiorstwo o wykonaniu audytu ma prawo go zweryfikować, czyli zrobić kontrolę i sprawdzić, czy procedura taka faktycznie została przeprowadzona, jakie z niej wypływały wnioski i czy zalecone po niej zmiany zostały wprowadzone.
Źródło: http://www.cire.pl
Oceń to!
adres firmy charakterystyka energetyczna budynku CEB.COM.PL