KE upomina Polskę za luki w wdrażaniu dyrektywy o efektywności energetycznej

Last updated by: at .

W czwartek 29.10.2016 r. Komisja Europejska ponownie wezwała Polskę oraz Estonię do pełnego wdrożenia przepisów o efektywności energetycznej, które nakładają na państwa członkowskie UE obowiązek osiągnięcia do 2020 r. wyznaczonego poziomu oszczędności energii.
W ubiegłym roku KE upomniała Polskę, a także 10 innych państw unijnych w sprawie niewłaściwego wdrażania dyrektywy o efektywności energetycznej. W ocenie urzędników z Brukseli przyjęte regulacje przy wdrażaniu tej dyrektywy przez oba kraje zawierają luki. Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej powinna była być wdrożona do prawa krajowego do 5 czerwca 2014 roku.
Zgodnie z unijnymi przepisami państwa członkowskie mają obniżyć zużycie energii o określony poziom poprzez wprowadzanie systemów zwiększających efektywność energetyczną lub innych działań poprawiających efektywność energetyczną w gospodarstwach domowych, budynkach użyteczności publicznej, budynkach przemysłowych i transporcie.
Polska i Estonia mają dwa miesiące na pełne przyjęcie przepisów wdrażających dyrektywę, oraz powiadomienie o tym KE. Po upłynięciu tego czasu KE może podjąć decyzję o przekazaniu sprawy przeciwko tym krajom do Trybunału Sprawiedliwości UE oraz złożyć wniosek o zastosowanie kar finansowych.

Oceń to!
adres firmy charakterystyka energetyczna budynku CEB.COM.PL