Blog

Blog poświecony energetyce

„Sunroof” inwestowanie w fotowoltaiczne systemy dachowe firmy E.ON, Google oraz Tesla „Solar Roof”

„Sunroof” od E.ON i Google Niemiecki koncern energetyczny E.ON we współpracy z Google uruchomił bardzo ciekawy serwis internetowy https://www.google.com/get/sunroof#p=0 bazujący na specjalistycznym oprogramowaniu obliczeniowym oraz platformach Google Earth i Google Map. Niestety obecnie program nie obejmuje terenów Polski. Program jest bardzo prosty w użytkowaniu, po wprowadzeniu interesującego adresu który jest w aktualnej bazie systemu „Sunroof”, Read more about „Sunroof” inwestowanie w fotowoltaiczne systemy dachowe firmy E.ON, Google oraz Tesla „Solar Roof”[…]

Spalanie biomasy drzewnej nie jest ekologiczne!

Naukowcy z Chatham House, the Royal Institute of International Affairs w artykule Woody Biomass for Power and Heat: Impacts on the Global Climate dowodzą, że wycinanie całych połaci drzew dla opału powoduje znacznie wyższą emisję dwutlenku węgla netto w wyniku spalania tego drzewa w stosunku do emisji CO2 z tej samej ilości energii z gazu, Read more about Spalanie biomasy drzewnej nie jest ekologiczne![…]

300 mln zł na kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych

W ramach POIiŚ 2014-2020 poddziałanie 1.3.2 „Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym” spółdzielnie (forma prawna: kod 140) i wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna: kod 085) mają szansę na unijne dotacje na głęboką kompleksową modernizację energetyczną budynków mieszkaniowych. Najważniejsze informacje: Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie to 3 mln zł. Wnioski będzie przyjmował NFOŚiGW od 31 Read more about 300 mln zł na kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych[…]

Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii

Na skutek przyjętej w ubiegłym roku ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r., która weszła w życie z dniem 1 października 2016 r., która to nakłada na duże firmy obowiązek prowadzenia cyklicznych audytów energetycznych Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności Read more about Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii[…]

Duże firmy muszą przeprowadzić audyt energetyczny do 30 września 2017 r.

Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, wprowadza przymus wykonania audytów energetycznych dla wszystkich dużych przedsiębiorstw zgodnie z rozumieniem ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Procedurze podlegają firmy, które w ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych spełniły jeden z dwóch warunków: zatrudniały powyżej 250 pracowników lub roczne obroty wynosiły Read more about Duże firmy muszą przeprowadzić audyt energetyczny do 30 września 2017 r.[…]

Miliardy złoty na poprawę powietrza z NFOŚiGW

Jak podaje portal CIRE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy koło 10 mld zł na poprawę jakości powietrza w Polsce. Obecnie NFOŚiGW za pomocą środków unijnych i krajowych przeznacza na działania i programy które pozwalają na bieżąco podejmować kompleksowe działania inwestycyjne, edukacyjne i monitoringowe zmierzające do poprawy powietrza w Polsce. Program o nazwie Read more about Miliardy złoty na poprawę powietrza z NFOŚiGW[…]

NFOŚiGW przedłużył terminy zakończenia naborów wniosków dla 3 programów

Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla trzech programów został przesunięty termin ostatecznego składania wniosków. Są to następujące programy: „Poprawa jakości powietrza. Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych” „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie nisko-emisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i Read more about NFOŚiGW przedłużył terminy zakończenia naborów wniosków dla 3 programów[…]

Nowa forma wsparcia dla sektora energetycznego przez Ministerstwo Energii i NFOŚiGW

6 grudnia 2016 r. Ministerstwo Rozwoju zatwierdziło wzór umowy o dofinansowanie projektów w formie pomocy zwrotnej w ramach osi POIiŚ 2014-2020, zezwalając przez to na stosowanie nowego sposobu wspierania unijnych inwestycji dla poprawy efektywności energetycznej oraz elementów odnawialnych źródeł energii (OZE). Z taką pomocą zwrotną będąca formą wsparcia inwestycji finansowanych w ramach funduszy europejskich po Read more about Nowa forma wsparcia dla sektora energetycznego przez Ministerstwo Energii i NFOŚiGW[…]

Wzrost efektywności energetycznej do 30 proc. w UE do 2030 r.

Jak już pisaliśmy wcześniej w artykule UE zapowiada projekt nowej dyrektywy o efektywności energetycznej o zamiarach w planowanym wzroście efektywności energetycznej w UE. W środę 30.11.2016 r. Komisja Europejska zaproponowała to co wcześniej zapowiadała, podniesienie celu efektywności energetycznej na 2030 r. do 30 %. Plan ten oznaczać będzie zwiększenie nakładów państw członkowskich UE na ograniczenie Read more about Wzrost efektywności energetycznej do 30 proc. w UE do 2030 r.[…]

Weź dotację. Wymień piec w swoim subregionie!

Być może już w listopadzie lub grudniu 2016 ruszy długo wyczekiwany program wymiany starych pieców w ramach działania 4.4.2. Blisko 210 mln zł będą mogli wykorzystać mieszkańcy Małopolski na wymianę starych kotłów (pieców). Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, które mają poprawić czystość powietrza w Małopolsce. Skorzystać z nich mogą właściciele domów jedno i wielorodzinnych Read more about Weź dotację. Wymień piec w swoim subregionie![…]

Niemcy największym trucicielem powietrza w Europie

BP Statistical Review of World Energy przygotował dane statystyczne za 2016 r. które jednoznacznie wskazują że największym państwem w Europie które wyrzuca CO2 do atmosfery i największym trucicielem powietrza w Europie są niestety Niemcy. Polskę „wyprzedza” w tym niechlubnym rankingu również Wielka Brytania, Włochy i Francja. Wyniki są zaskakujące gdyż od wielu lat Niemcy oskarżają Polskę Read more about Niemcy największym trucicielem powietrza w Europie[…]

Unijne dotacje na piece w Małopolsce

Jak informuje portal województwa małopolskiego w czwartym kwartale 2016 roku mają zostać uruchomione między innymi konkursy na działania, które mają wspomagać ochronę środowiska. Głównym rozwiązaniem w tej dziedzinie jest plan wymiany starych palenisk na nowoczesne kotły węglowe, piece na biomasę lub paliwa gazowe oraz źródła ciepła wykorzystujące odnawialne źródła energii takie jak pompy ciepła czy Read more about Unijne dotacje na piece w Małopolsce[…]

adres firmy charakterystyka energetyczna budynku CEB.COM.PL