17 stycznia, 2010

Kierownik nadzór budowlany Stalowa Wola tel. 698259333

Last updated by: at .

Kierownik nadzór budowlany Stalowa Wola tel. 698259333

Oferujemy usługi kierowania budową oraz nadzór budowlany wykwalifikowanego i doświadczonego kierownika budowy  „Kierownik nadzór budowlany Stalowa Wola”.
Do obowiązków kierownika budowy należą m. in. :

1. Prowadzenie dokumentacji budowy (wpisy w dzienniku budowy)
2. Realizacja zaleceń z dziennika budowy
3. Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru
4. Przedstawienie inwestorowi wymaganych prawem budowlanym oświadczeń
Nadzór budowlany obejmuje budynki mieszkalne, użyteczności publicznej i gospodarcze. Nadzór budowlany prowadzony jest prze kierownika z uprawnieniami do wykonywania tegoż zawodu który posiada długoletni staż i doświadczenie w branży budowlanej.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani rzetelnym nadzorem budowlanym to proszę się kontaktować na numer tel. +48698259333

Jakie zmiany w projekcie budynku są istotne dla charakterystyki energetycznej budynku

Kierownik budowy, który odpowiedzialny jest za prawidłowe prowadzenie budowy zgodnie z określonym projektem, a co za tym idzie – przestrzegania wyliczeń zawartych w projektowanej charakterystyce energetycznej a w późniejszej kolejności i w świadectwie charakterystyki energetycznej musi złożyć oświadczenie, że projekt został wykonany zgodnie z założeniami (takie oświadczenie należy przechowywać przez 10 lat wraz ze świadectwem). Jeżeli zdarzy się tak, że w budowanym budynku zostało coś zmienione, kierownik budowy musi o tym poinformować w swoim oświadczeniu nie tylko projektanta, ale również inwestora. Należy jednak pamiętać o tym, że muszą to być istotne zmiany mające znaczny wpływ na projektowaną charakterystykę energetyczną, które zostało wystawione wraz z projektem. Do istotnych zmian należą:

  • zmiana wymiarów budynku (zarówno pomniejszenie, jak i powiększenie);
  • zmiana izolacji termicznej w przegrodach budowlanych
  • zmiana urządzeń, które miały być zastosowane w instalacjach: centralnego ogrzewania, C.W.U.
  • zmiana urządzeń, które miały zapewnić wentylację i chłodzenie, przez które zmienione zostały założenia projektowe

To, o czym również należy pamiętać przy tworzeniu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, to aby podać dane podstawowe, które pozwolą zidentyfikować budynek, dla którego tworzone jest świadectwo charakterystyki energetycznej  i projekt budowlany.

Strona WWW Kierownik nadzór budowlany Stalowa Wola

Oceń to!
adres firmy charakterystyka energetyczna budynku CEB.COM.PL