UE zapowiada projekt nowej dyrektywy o efektywności energetycznej

Last updated by: at .

Na dniach w UE ma pojawić się w projekt nowej dyrektywy o efektywności energetycznej, w którym Komisja Europejska ma zaproponować zwiększenie od 3% wyznaczonego do tej pory unijnego celu w zakresie zwiększania efektywności energetycznej czyli do 30% (a może do 40% jak postuluje Parlament Europejski) do roku 2030 w stosunku do pierwotnie planowanych 27 % do analogicznej daty. Z dużym prawdopodobieństwem można wywnioskować po obserwowanych ruchach KE że zwiększenie efektywności energetycznej będzie obligatoryjnym celem w UE przedstawionym w tym projekcie. Nowy model rynku energetycznego który szykuje Komisja Europejska poznamy już pod koniec roku. Projekt jest kluczowym obszarem dzięki któremu tworzy się w krajach członkowskich UE nowy, ogromny rynek związany z inwestowaniem w rozwiązania energooszczędne oraz w usługi zmniejszające energochłonność gospodarki.

Głównymi dwoma czynnikami poprawy efektywności energetycznej w Polsce jest po pierwsze nowa ustawa o efektywności energetycznej która weszła w życie 01.10.2016 i wprowadza obowiązkowe progi zwiększania efektywności energetycznej. Drugim czynnikiem ma być duża część funduszy unijnych przyznanych nam na lata 2014-2020 która to ma być przeznaczona na tzw. gospodarkę niskoemisyjną (zwiększające efektywność energetyczną) czyli inwestycje zmniejszające zużycie energii i emisji CO2. Stawka jest wysoka bo w grę wchodzą setki milionów euro.

Efektywność energetyczna staje się przewodnim celem działań na rzecz ochrony środowiska w wymiarze globalnym. Aby osiągnąć cel redukcji emisji CO2 na świecie ustalony w zeszłym roku na konferencji klimatycznej w Paryżu Międzynarodowa Agencja Energii przewiduje zwiększenie nakładów na efektywność energetyczną nawet 8-krotnie w stosunku do 2013 roku, które mogą osiągnąć w Europie nawet 3 bilionów euro w perspektywie najbliższych lat.

Ze względu na kosztowny i niestabilny import ropy oraz gazu, Polska powinna wytężyć działania w obszarze efektywności energetycznej które to mogą spowodować zmniejszenie importu, jeśli państwo będzie oszczędniej zużywać energię z zasobów. Zmniejszanie energochłonności przyczynia się do większego bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Rynek efektywności energetycznej w Polsce rozwija się szybko, co na pewno związane jest także z dużą pulą unijnych pieniędzy. Bardzo ważne jest, żeby polskie firmy energetyczne potrafiły skorzystać z szans, jakie pojawiają się wraz z zwiększania efektywności energetycznej tak aby były konkurencyjne do firm z innych gospodarek narodowych w UE i na świecie. Rozwojowi rynku związanego z efektywnością energetyczną będzie sprzyjać fakt że Polska będzie musiała w najbliższych latach znacząco zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych w sektorach nie objętych UE ETS (Unijny system handlu uprawnieniami do emisji), czyli m.in. w budynkach mieszkalnych, transporcie i rolnictwie. Szczególnie duży potencjał oszczędności tkwi w budynkach i w transporcie, na które przypada największa część zużycia energii.

Nasza aktywność w obszarze efektywności energetycznej będzie miała zatem wymiar zarówno biznesowy, społeczny oraz ekologiczny.

Oceń to!
adres firmy charakterystyka energetyczna budynku CEB.COM.PL