Weź dotację. Wymień piec w swoim subregionie!

Last updated by: at .

Być może już w listopadzie lub grudniu 2016 ruszy długo wyczekiwany program wymiany starych pieców w ramach działania 4.4.2. Blisko 210 mln zł będą mogli wykorzystać mieszkańcy Małopolski na wymianę starych kotłów (pieców). Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, które mają poprawić czystość powietrza w Małopolsce. Skorzystać z nich mogą właściciele domów jedno i wielorodzinnych którzy chcą wymienić swój stary piec węglowy i zastąpić go piecem na biomasę lub paliwa gazowe, nowoczesnym piecem węglowym, źródłem ciepła wykorzystującym odnawialne źródła energii lub podłączyć się do sieci ciepłowniczej.

Dotacja do wymiany jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem swoich samorządów gminnych.

W ramach projektów unijnych dla subregionów działania 4.4.2 złożono łącznie 97 kart projektów w 5 subregionach Małopolski:

  1. Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM)* obejmującego miasto Kraków oraz powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki, z wyłączeniem gmin: Kraków, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce, Niepołomice, Biskupice, Wieliczka, Świątniki Górne, Mogilany, Skawina, Czernichów, Liszki, Zabierzów, Wielka Wieś, Zielonki*
  2. Subregionu tarnowskiego obejmującego miasto Tarnów oraz powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski,
  3. Subregionu sądeckiego obejmującego miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki,
  4. Subregionu podhalańskiego obejmującego powiaty: nowotarski, suski, tatrzański,
  5. Małopolski Zachodniej obejmującego powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki.

Więcej na stronie https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/nie-truj-wez-dotacje-wymien-piec

Zobacz listę gmin które ubiegały się w ramach działania 4.4.2 o dotacje w celu redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza i CO2 przez wymianę tradycyjnych kotłów (pieców) węglowych ciepła na proekologiczne:

poddzialanie-4_4_2_wszystkie_subregiony-redukcja-emisji-co2-wymiana-kotlow-piecow-weglowych

Oceń to!
adres firmy charakterystyka energetyczna budynku CEB.COM.PL