28 sierpnia, 2014

Wymiana kotłów pieców węglowych w Krakowie, Wieliczce, Niepołomicach, Biskupicach i Bochni

Last updated by: at .

Zajmujemy się wymianą kotłów (pieców) węglowych w Krakowie, Wieliczce, Niepołomicach, Biskupicach i Bochni i całej Małopolsce. Specjalizujemy się głównie w wymianie kotłów gazowych. Wymiana kotłów węglowych być może nie będzie konieczna gdy zastosujecie Państwo nowy wynalazek Mariana Strzelczyka zwany „Palnikiem Wery” który spala dym (zanieczyszczenia) w komorze kotła na paliwo stałe węgiel, drewno itd. który to daje bardzo pozytywne wyniki w ilości emitowanych zanieczyszczeń.

Wymiana kotła może być również dotowana z budżetu miast i gmin, tak jak pokazuje przykład Krakowa z programu ograniczania niskiej emisji umożliwia staranie się o dofinansowanie z miasta Kraków do wymiany starego kotła węglowego na nowy ekologiczny kocioł gazowy, olejowy lub pompę ciepła. Dotacja unijna z której miasta korzystają umożliwiają zwrot kosztów przy tego rodzaju termomodernizacji co poprawia charakterystykę energetyczną i ekologiczną budynku.

W miejscowościach podkrakowskich w Wieliczce, Niepołomicach, Biskupicach i Bochni trwają przygotowania do pozyskania pieniędzy unijnych na wymianę starych kotłów (pieców) węglowych.

Wymiana kotłów pieców węglowych w Krakowie, Wieliczce, Niepołomicach, Biskupicach i Bochni i w całej Małopolsce jest realizowana co najmniej z dwóch  źródeł:

  • Urzędy miast i gmin Małopolski – w ramach własnych wymogów
  • Bank Ochrony Środowiska i wybrane banki spółdzielcze które współpracują z WFOŚiGW w Krakowie – jeśli Twoje miasto lub gmina nie ma w swojej ofercie dofinansowania do wymiany kotłów grzewczych, możesz skorzystać z preferencyjnego kredytu na wymianę kotłów węglowych na kocioł gazowy, olejowy lub pompę ciepła. Po zrealizowanej wymianie kotła grzewczego kredyt zostanie umorzony w wysokości do 50% zainwestowanego kapitału dzięki środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Wsparcie finansowe dla gospodarstwa starające się w Bochni o wymianę kotła węglowego ma następujące wymogi:

  1. Wykonanie audytu energetycznego dla budynku, w którym ma nastąpić wymiana źródła ciepła.
  2. Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych: 350 zł/kW mocy urządzenia, ale nie więcej niż 8 tys. zł.
  3. Nowe źródło ciepła będzie redukować CO2 o co najmniej 30% w odniesieniu do starej instalacji.
  4. Kotły opalane paliwami stałymi z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 50 kW muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 wraz z nominalną sprawność energetyczną co najmniej 85%.
  5. Wszystkie działania mają służyć zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną budynków, a za tym idzie zastosowaniu urządzeń grzewczych o mniejszej mocy.
  6. Osiągnięcie określonego poziomu efektywności energetycznej będzie oceniane w oparciu o metodę uwzględniającą rodzaj i stan budynku, rok budowy oraz zakres przeprowadzonej wcześniej termomodernizacji energetycznej.

Spełnienie tych wymogów będzie warunkowało wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania w budynku na ekologiczne źródło.

Firma CEB.COM.PL wykona obliczenia w postaci raportu analizy ekologicznej w której to będzie uwzględniona różnica zużycia emisji CO2 dla starego źródła ciepła (pieca węglowego) oraz dla nowego źródła ciepła.

CEB.COM.PL wykonuje niezależne obliczenia które potwierdzają wartość ilości kW na wniosku w staraniu się o dotację, zwrot (dofinansowanie) kosztów wymiany kotłów (pieców) węglowych starego typu na nowoczesne kotły (piece) gazowe. Wydanie zaświadczenia nie wiąże się z koniecznością współpracy z nami i koniecznością podpisywania umowy na wyłączność montażu kotła gazowego przez naszą firmę.

W dniu 20.01.2014 r. Urząd Miasta Krakowa opublikował ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu ograniczania emisji zanieczyszczenia powietrza dla miasta Krakowa. Obecnie w związku z programem walki ze smogiem i zakazem palenia węglem w Krakowie miasto przyjmuje wnioski na wymianę starych palenisk węglowych kotłów (pieców) w mieście Kraków. Miasto w ten sposób chce zlikwidować ogrzewanie oparte na węglu i zastąpić je ogrzewaniem bardziej ekologicznym.

Kontakt tel. 787583988

 

Oceń to!
adres firmy charakterystyka energetyczna budynku CEB.COM.PL