3 sierpnia, 2014

Audyt efektywności energetycznej tel:787583988

Last updated by: at .

Co to jest audyt efektywności energetycznej i pojęcia z nim związane?
Według Ustawy o efektywności energetycznej to dokument analizujący stan obiektu (urządzeń, instalacji) badanego, zużycie energii przez ten obiekt oraz możliwej do uzyskania oszczędności energii w wyniku wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Wszystkie przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej zgłoszone do przetargu muszą mieć wykonane tzw.  Audyty Efektywności Energetycznej. Wzór audytu efektywność energetyczna

Ustawa o efektywności energetycznej wprowadziła dwa typy audytów:

 1. Pierwszy, zwany początkowym (ex ante), to pełny audyt efektywności energetycznej, który obejmuje:
  1. ocenę stanu początkowego,
  2. możliwości oszczędności,
  3. propozycje poprawy efektywności energetycznej,
  4. analizę ekonomiczną tych proponowanych przedsięwzięć.
 2. Drugi, zwany audytem końcowym (ex post) jest prostszy i obejmuje wyłącznie:
  1. opis zrealizowanego przedsięwzięcia,
  2. obliczenia oraz zweryfikowane średnioroczne oszczędności energii uzyskane dzięki temu przedsięwzięciu termomodernizacyjnemu.

Wszystko w celu właściwego przygotowania deklaracji przetargowej pod pozyskanie białych certyfikatów.

W dniu 13 października 2017 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii z dnia 5 października 2017 r. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001912/O/D20171912.pdf

Co zawiera audyt efektywności energetycznej?

Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć:
1) izolacja instalacji przemysłowych
2) przebudowa lub remont budynków
3) modernizacja:

a) urządzeń przeznaczonych do użytku domowego

b) oświetlenia

c) urządzeń potrzeb własnych

d) urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych (np. modernizacja linii technologicznych)

e) lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła

4) odzysk energii w procesach przemysłowych

Audyt efektywności energetycznej

Ogólna ocena:
Oceń stronę
[Ilość głosów: 5 Średnia ocena: 4.8]
Call Now Button Skip to content