9 marca, 2015

Audyt remontowy tel:787583988

Last updated by: at .

Co to jest audyt remontowy i jakie są z nim związane pojęcia?

Kiedy wymagany jest audyt remontowy?

Audyt remontowy wymagany jest, gdy osoby prywatne, wspólnoty mieszkaniowe z udziałem większościowym osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego ubiegają się o przyznanie kredytu na potrzeby remontu z premią remontową. Premia remontowa służy poprawie stanu technicznego starych budynków mieszkalnych.

Jakich budynków dotyczy audyt remontowy?

Audyt remontowy dotyczy wyłącznie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r.

Zakres audytu remontowego:

 1. Inwentaryzacja, czyli analiza stanu budynku przed termomodernizacją
 2. Analiza wszystkich możliwych rozwiązań remontowych
 3. Plan robót remontowych
 4. Wyznaczenie zakresu prac remontowych, nie koniecznie tylko związanych z oszczędnością energii
 5. Wybór optymalnego wariantu

Co można remontować i wykonywać w audycie remontowym?

 1. Kompleksowy remont budynków: naprawa lub wymiana dachu z ewentualnym dociepleniem, wymiana rynien, rur spustowych, obróbka blacharska, remont lub wymiana na nową elewację z ewentualnym dociepleniem, wymiana izolacji przeciwwilgociowej murów piwnicznych, remont klatek schodowych, pralni, suszarni i innych pomieszczeń wspólnych
 2. wymiana okien lub remont balkonów
 3. przebudowa budynków, w wyniku której nastąpi poprawa jakości budynku, ale bez powiększania powierzchni użytkowej budynku
 4. wyposażenie budynków wielorodzinnych w dodatkowe instalacje i urządzania wymagane aktualnymi przepisami technicznymi

W dniu 18 marca 2009 weszły w życie nowe przepisy w myśl ustawy z 21 listopada 2008 r. o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów (Dz.U. 223, z 18.12.2008) i która to zastąpiła poprzednią ustawę z roku 1998. Ustawa ta wyklucza z zakresu udzielanej pomocy w formie premii remontowej pojedynczym lokalom mieszkalnym. Oznacza to, że można wykonywać tylko remont całego budynku lub systemu w budynku jeśli chce się skorzystać z premii termomodernizacyjnej. Wysokość premii została ustalona na 20% wykorzystanej kwoty kredytu, ale nie więcej niż 15% wszystkich kosztów związanych z całym remontem. Dodatkowo jeśli w budynku znajdują się lokale użytkowe i niemieszkalne, to wysokość premii remontowej jest proporcjonalna do powierzchni mieszkalnej w tym budynku.

Finanse i banki przy audycie remontowym.

 1. Możliwość pozyskania wsparcia finansowego dla przedsięwzięć remontowych.
 2. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), jest dysponentem Funduszu Termomodernizacji i Remontów – zarządza premiami przeznaczonymi na wypłatę
 3. Podstawowym celem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc finansowa dla Inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe z udziałem kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. Są to odpowiednio: premia termomodernizacyjna, premia remontowa, premia kompensacyjna

Kiedy wypłacana jest premia remontowa?

Warunkiem przyznania premii remontowej jest, aby:

 1. wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego to jest stosunek kosztu remontu przypadającego na 1 m2 powierzchni użytkowej do ceny za 1 m2 ustalonej do celów obliczania premii (wg GUS *) był >= 0,05 i < = 0,7
 2. w wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpiło zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię niezbędną na pokrycie potrzeb ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej min. o 10% (dla wskaźnika od 0,05 do 0,3) oraz min. o 25% (dla wskaźnika powyżej 0,3)

audyt remontowy

Ogólna ocena:
Oceń stronę
[Ilość głosów: 1 Średnia ocena: 5]
Call Now Button Skip to content