Last updated by: at .

MIiR - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Koszty kwalifikowane do ulgi termomodernizacyjnej

Ulga Termomodernizacyjna w Polsce obowiązuje od stycznia 2019 roku (pierwsze rozliczenie PIT w 2020). Podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego mają prawo do ulgi podatkowej na podstawie PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28. Ulga termomodernizacyjna przysługuje jako odliczenie od dochodu wydatków poniesionych na termomodernizację budynków jednorodzinnych udokumentowanych w formie faktur VAT. Limit wydatków, jaki Read more about Koszty kwalifikowane do ulgi termomodernizacyjnej[…]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu. Głównym celem projektu jest walka ze smogiem i ubóstwem energetycznym oraz poprawa efektywności energetycznej budynków, czyli eliminację emisji pyłów do powietrza pochodzących, z tzw. niskiej emisji, z sektora komunalno-bytowego (są to najczęściej indywidualne gospodarstwa Read more about Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów[…]

Internetowy system aktów prawnych

Rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego

Aktem zmienionym jest Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w tej samej sprawie. Rozporządzenie wchodzi w życie 19 maja 2020 r. Źródło http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000879#collapse_3 Ogólna ocena: Oceń stronę [Ilość głosów: 0 Średnia ocena: 0]

Internetowy system aktów prawnych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej

W dniu 22 marca 2019 r. na stronie sejmu RP jako Dz.U. 2019 poz. 545 ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej. Treść aktu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej Ogólna ocena: Oceń stronę [Ilość głosów: 0 Read more about Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej[…]

Call Now Button
Skip to content