Last updated by: at .

Program priorytetowy „Czyste Powietrze”

Urządzenia grzewcze spełniające wymagania programu Czyste Powietrze

Aktualne informacje o programie “Czyste Powietrze” Na stronie Instytutu Ochrony Środowiska — Państwowego Instytutu Badawczego IOŚ-PIB czyste-urzadzenia.ios.edu.pl od dnia 2 września 2019 r. zostanie uruchomiona baza urządzeń grzewczych spełniających wymagania programu priorytetowego Czyste Powietrze. W pierwszym etapie tj. od 2 września 2019 r. dostępny będzie moduł strony przeznaczony WYŁĄCZNIE dla producentów urządzeń grzewczych. Każdy producent Read more about Urządzenia grzewcze spełniające wymagania programu Czyste Powietrze[…]

Program termmodernizacyjny "ochrona powietrza" Jawor Poprawa efektywności energetycznej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla gmin z województwa małopolskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków na rok 2018 w ramach Programu „Dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminy w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”, którego celem jest dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminy w ramach PONE w celu zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych Read more about Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla gmin z województwa małopolskiego[…]

Nowe dotacje na domowe mikroinstalacje z NFOŚiGW Prosument II

Nowe dotacje na domowe mikroinstalacje z NFOŚiGW Prosument II

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępni w BOŚ Banku Ochrony Środowiska do 12 mln zł w ramach programu „EKOkredyt Prosument II” Cel: Dotacje dofinansowania zakupu i montażu mikro-instalacji odnawialnych źródeł energii dla produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Dla kogo? Prosumenci – osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Montowane mikro-instalacje mają służyć istniejącym lub Read more about Nowe dotacje na domowe mikroinstalacje z NFOŚiGW Prosument II[…]

Czy przydomowe elektrociepłownie będą rozwiązaniem przyszłości?

Czy przydomowe elektrociepłownie będą rozwiązaniem przyszłości?

Być może w niedalekiej przyszłości domowe instalacje ogrzewania i elektryczne będą zasilane z mikrosiłowni kogeneracyjnej ORC opracowywanej przez naukowców z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku. Do czego służy mikrosiłownia kogeneracyjna ORC? “Mikrosiłownia” jest pomysłem decentralizacji i dywersyfikacji źródła ciepła grzewczego i elektrycznego gdyż ma jednocześnie wytwarzać ciepło grzewcze i energię elektryczną na potrzeby indywidualnych odbiorców.  Read more about Czy przydomowe elektrociepłownie będą rozwiązaniem przyszłości?[…]

Spalanie biomasy drzewnej nie jest ekologiczne!

Spalanie biomasy drzewnej nie jest ekologiczne!

Naukowcy z Chatham House, the Royal Institute of International Affairs w artykule Woody Biomass for Power and Heat: Impacts on the Global Climate dowodzą, że wycinanie całych połaci drzew dla opału powoduje znacznie wyższą emisję dwutlenku węgla netto w wyniku spalania tego drzewa w stosunku do emisji CO2 z tej samej ilości energii z gazu, Read more about Spalanie biomasy drzewnej nie jest ekologiczne![…]

Call Now Button
Skip to content