Last updated by: at .

KAPE - Krajowej Agencji Poszanowania Energii

Część białych certyfikatów traci ważność z końcem czerwca 2019 r.

Z danych URE wynika, że dotychczas w pięciu przetargach przyznano 1 323 007 świadectw efektywności energetycznej, z których 705 626 umorzono do końca grudnia 2018 roku. Rozgorzała dyskusja, czy ustawodawca powinien przedłużyć termin obowiązywania białych certyfikatów z 2017 roku, czyli piątego przetargu, których ważność upływa 30 czerwca 2019 r. Po tym czasie nie będą one Read more about Część białych certyfikatów traci ważność z końcem czerwca 2019 r.[…]

Projekt PEP Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.

Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.

W dniu 23.11.2018 został opublikowany Projekt PEP (Polityka Energetyczna Polski) do 2040 r. Głównymi założeniami projektu jest: 60% udział węgla w wytwarzaniu energii do 2030 r. (dział produkcji energii z węgla miałby spaść do ok. 35%) Osiągnięcie 21% udziału OZE w finalnym zużyciu energii w 2030 r. rezygnacja z rozbudowy wiatraków na lądzie i budowa Read more about Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.[…]

Ministerstwo Energii

Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej

W dniu 23 stycznia 2018 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Energii czwarty w kolejności “Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej”. Polska jako państwo członkowskie UE jest zobowiązana przedstawiać plany zawierające informacje o podjętych i planowanych działaniach mających na celu poprawę efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki krajowej. Głównym celem poprawy efektywności energetycznej w Read more about Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej[…]

Call Now Button
Skip to content