Last updated by: at .

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu. Głównym celem projektu jest walka ze smogiem i ubóstwem energetycznym oraz poprawa efektywności energetycznej budynków, czyli eliminację emisji pyłów do powietrza pochodzących, z tzw. niskiej emisji, z sektora komunalno-bytowego (są to najczęściej indywidualne gospodarstwa Read more about Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów[…]

Program "Stop Smog" czyste powietrze

Program StopSmog wprowadzany w województwie Śląskim i Skawinie

Minister przedsiębiorczości i technologii, minister inwestycji i rozwoju, zarząd województwa śląskiego i pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze podpisali z władzami województwa śląskiego porozumienie dotyczące wsparcia finansowego ze środków regionalnych tych gminy woj. śląskiego, które chcą uczestniczyć w programie StopSmog. Dodatkowo porozumienie dotyczące programu StopSmog podpisał zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, która jako pierwsza Read more about Program StopSmog wprowadzany w województwie Śląskim i Skawinie[…]

KAPE - Krajowej Agencji Poszanowania Energii

Część białych certyfikatów traci ważność z końcem czerwca 2019 r.

Z danych URE wynika, że dotychczas w pięciu przetargach przyznano 1 323 007 świadectw efektywności energetycznej, z których 705 626 umorzono do końca grudnia 2018 roku. Rozgorzała dyskusja, czy ustawodawca powinien przedłużyć termin obowiązywania białych certyfikatów z 2017 roku, czyli piątego przetargu, których ważność upływa 30 czerwca 2019 r. Po tym czasie nie będą one Read more about Część białych certyfikatów traci ważność z końcem czerwca 2019 r.[…]

Projekt PEP Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.

Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.

W dniu 23.11.2018 został opublikowany Projekt PEP (Polityka Energetyczna Polski) do 2040 r. Głównymi założeniami projektu jest: 60% udział węgla w wytwarzaniu energii do 2030 r. (dział produkcji energii z węgla miałby spaść do ok. 35%) Osiągnięcie 21% udziału OZE w finalnym zużyciu energii w 2030 r. rezygnacja z rozbudowy wiatraków na lądzie i budowa Read more about Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.[…]

Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Sejm poparł nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów poparł w większości sejm. Teraz ustawa trafi do Senatu. Treść ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów przekazany do Senatu. Głównym celem uchwalonej w piątek 09.11.2018 r. przez Sejm ustawy jest uruchomienie funduszu termomodernizacyjnego na przedsięwzięcia poprawy energetycznej domów jednorodzinnych tzw. Funduszu Termomodernizacji i Remontów, który Read more about Sejm poparł nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów[…]

Program "Stop Smog" czyste powietrze

Program #CzystePowietrze ma pochłonąć 130 mld w walce ze smogiem!

Aktualne informacje o programie “Czyste Powietrze” Program “Czyste Powietrze” ma objąć 33 najbardziej zanieczyszczonych miast Polski. Jak zapowiedział w wywiadzie z redaktor Jolantą Rostkowską zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski program ma przeznaczyć w przeciągu 10 lat ogromne kwoty bo aż 130 mld zł, gdzie do tej pory na wszystkie Read more about Program #CzystePowietrze ma pochłonąć 130 mld w walce ze smogiem![…]

PE za większą oszczędnością energii w budynkach na terenie UE

W głosowaniu końcowym PE za większą oszczędnością energii w budynkach na terenie UE

Jak się dowiadujemy z przekazów PAP Parlament Europejski przegłosował 17.04.2018 w Strasburgu nowe przepisy, które znacznie zwiększą efektywność energetyczną budynków na terenie Unii Europejskiej do 2050 roku. Nowe prawo przegłosowano 546 głosami za, przy 35 przeciw i 96 wstrzymujących się. Wymaga to od państw członkowskich opracowania długoterminowych strategii krajowych, mających na celu wspieranie termomodernizacji budynków Read more about W głosowaniu końcowym PE za większą oszczędnością energii w budynkach na terenie UE[…]

NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kolejne dofinansowania NFOŚiGW na modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje modernizację energetyczną kolejnych wielorodzinnych budynków mieszkaniowych należących do zasobów pięciu spółdzielni mieszkaniowych z Wrocławia (dwie spółdzielnie), Opola, Gorzowa Wielkopolskiego i Warszawy. Spółdzielnie otrzymają w sumie około 23 mln zł wsparcia na inwestycje które łącznie szacunkowo będą kosztowały ponad 35 mln zł. Umowy o unijne dofinansowanie będą realizowane Read more about Kolejne dofinansowania NFOŚiGW na modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych[…]

Bank Gospodarstwa Krajowego - Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Pożyczka termomodernizacyjna w Alior Banku i BGK dla firm – województwo łódzkie

25 stycznia 2018 roku Alior Bank podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę w zakresie udzielania pożyczek termomodernizacyjnych w ramach projektu Jeremie 2 z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Kto może ubiegać się w formie pożyczki termomodernizacyjnej o dofinansowanie projektu termomodernizacyjnego wielorodzinnych budynków mieszkalnych lub budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia Read more about Pożyczka termomodernizacyjna w Alior Banku i BGK dla firm – województwo łódzkie[…]

Ministerstwo Energii

Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej

W dniu 23 stycznia 2018 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Energii czwarty w kolejności “Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej”. Polska jako państwo członkowskie UE jest zobowiązana przedstawiać plany zawierające informacje o podjętych i planowanych działaniach mających na celu poprawę efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki krajowej. Głównym celem poprawy efektywności energetycznej w Read more about Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej[…]

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego

W Małopolsce nowe wsparcie na efektywność energetyczną i rewitalizację

Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielanie niskoprocentowych pożyczek na poprawę efektywności energetycznej i rewitalizację. Środki na nowe programy pożyczkowe pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zarządcą Funduszu Funduszy Województwa Małopolskiego jest Bank Gospodarstwa Krajowego. MARR S.A. pełni rolę pośrednika finansowego, udzielającego pożyczek. Kto może strać się o pożyczkę? Spółdzielnie i Read more about W Małopolsce nowe wsparcie na efektywność energetyczną i rewitalizację[…]

Zwiększenie progu efektywności energetycznej

PE chce podnieść próg celów OZE i efektywności energetycznej na 2030 r.

Pomimo zwiększenia progu efektywności energetycznej z 27% na 30% w dniu 26.06.2017 tak jak pisaliśmy tutaj zwiększenie-progu-efektywności-energetycznej Parlament Europejski przyjął podczas głosowania w dniu 17.01.2018 propozycje komisji parlamentarnej odnośnie wiążących celów UE na poziomie 35% w zakresie efektywności energetycznej oraz udziału energii ze odnawialnych źródeł ciepła (OZE) oraz dodatkowo na poziomie 12% w transporcie w ostatecznym Read more about PE chce podnieść próg celów OZE i efektywności energetycznej na 2030 r.[…]

Call Now Button
Skip to content