Last updated by: at .

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

CEEB – pomoc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków w Polsce

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ogólnokrajowy system do gromadzenia informacji na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym. Jak poinformowała Dorota Cabańska, pełniąca obowiązki Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w pierwszej kolejności w ewidencji w CEEB mają znaleźć się informacje na temat źródeł spalania paliw w budynkach wielolokalowych oraz domów jednorodzinnych do 1 MW. Uwzględnione zostaną Read more about CEEB – pomoc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków w Polsce[…]

Program "Stop smog"

Od 2021 r. program “Stop smog” ma przyspieszyć.

W ciągu niespełna 2 lat programu “Stop smog” podpisano tylko kilka umów z samorządami na termomodernizację i wymianę kotłów do ogrzewania w ponad 1,1 tys. domach jednorodzinnych. Wydano zaledwie 50 mln z 1,2 mld zł, czyli do tej pory około 4 % z całego budżetu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska liczy, że po nowym roku program Read more about Od 2021 r. program “Stop smog” ma przyspieszyć.[…]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka do noweli ustawy o wspieraniu termomodernizacji

Sejm przyjął w nocy z wtorku 27.10.2020 na środę 28.10.2020 poprawkę do noweli ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, jaką zaproponował Senat. Nowe prawo skuteczniej pomóc w walce ze smogiem usprawniając m.in. programy “Czyste powietrze” oraz “Stop smog”. Teraz nowela trafi do podpisu prezydenta. Najważniejsze zmiany w programie “Stop Smog” – ma być realizowany do Read more about Poprawka do noweli ustawy o wspieraniu termomodernizacji[…]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu. Głównym celem projektu jest walka ze smogiem i ubóstwem energetycznym oraz poprawa efektywności energetycznej budynków, czyli eliminację emisji pyłów do powietrza pochodzących, z tzw. niskiej emisji, z sektora komunalno-bytowego (są to najczęściej indywidualne gospodarstwa Read more about Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów[…]

Call Now Button
Skip to content