Last updated by: at .

Zwiększając efektywność energetyczna można obniżyć koszty o połowę?

Zbyt wysokie koszty poprawy efektywności energetycznej w domach

Holandia bogatszy kraj od Polski, na zlecenie rządu przeprowadziła analizy ekonomiczne, z których wynika, że bez obniżenia kosztów inwestycyjnych i znaczących zachęt ze strony państwa inwestycje w zwiększenie efektywności energetycznej w istniejących budynkach nie są opłacalne i bez dodatkowego wsparcia nie uda się zrealizować celów jeśli chodzi o efektywność energetyczną w jedno i wielorodzinnym budownictwie Read more about Zbyt wysokie koszty poprawy efektywności energetycznej w domach[…]

Zwiększając efektywność energetyczna można obniżyć koszty o połowę?

KE apeluje o przestrzeganie przepisów, dotyczących efektywności energetycznej

Komisja Europejska wezwała Chorwację, Czechy, Litwę i Polskę do przestrzegania przepisów UE, dotyczących efektywności energetycznej. Wezwanie KE dotyczy prawidłowego wdrażania unijnych przepisów dotyczących efektywności energetycznej dyrektywy 2012/27/UE. Dyrektywa ta określa wspólne ramy dotyczące środków na rzecz propagowania efektywności energetycznej w UE, aby zapewnić osiągnięcie unijnego celu w zakresie efektywności energetycznej i ukształtować drogę do dalszych Read more about KE apeluje o przestrzeganie przepisów, dotyczących efektywności energetycznej[…]

Zwiększenie progu efektywności energetycznej

Zwiększenie progu efektywności energetycznej

W poniedziałek 26.06.2017 r. w Luksemburgu obradowała Komisja Europejska Ministrów ds. energii krajów UE, którzy wspólnie zgodzili się na podniesienie celu efektywności energetycznej do 30 % na 2030 r. oraz za zwiększeniem efektywności energetycznej budynków dla całej UE. Aby propozycje KE weszły w życie, potrzebna jest jeszcze zgoda Parlamentu Europejskiego. Według KE 30 % cel Read more about Zwiększenie progu efektywności energetycznej[…]

Wyniku pomiaru licznika może być uznany za niewystarczająco wiarygodny?

Wynik pomiaru licznika może być uznany za niewystarczająco wiarygodny?

Ciekawy artykuł ukazał się na łamach portalu CIRE.PL Autora Andrzeja Olenckiego o interpretacji wyniku pomiaru błędu licznika, która może być kwestionowana w przypadku sporu gdyż pomiar błędu licznika zasilanego z sieci energetycznej obiektu może być obarczony na tyle dużą niepowtarzalnością, że nawet przy stosowaniu testera najwyższych klas dokładności oraz przy stosowaniu uznanych zasad dokumentowania wyniku Read more about Wynik pomiaru licznika może być uznany za niewystarczająco wiarygodny?[…]

Ministerstwo Energii

Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii

Na skutek przyjętej w ubiegłym roku ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r., która weszła w życie z dniem 1 października 2016 r., która to nakłada na duże firmy obowiązek prowadzenia cyklicznych audytów energetycznych Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności Read more about Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii[…]

Zwiększenie progu efektywności energetycznej

Wzrost efektywności energetycznej do 30 proc. w UE do 2030 r.

Jak już pisaliśmy wcześniej w artykule UE zapowiada projekt nowej dyrektywy o efektywności energetycznej o zamiarach w planowanym wzroście efektywności energetycznej w UE. W środę 30.11.2016 r. Komisja Europejska zaproponowała to co wcześniej zapowiadała, podniesienie celu efektywności energetycznej na 2030 r. do 30 %. Plan ten oznaczać będzie zwiększenie nakładów państw członkowskich UE na ograniczenie Read more about Wzrost efektywności energetycznej do 30 proc. w UE do 2030 r.[…]

Zwiększenie progu efektywności energetycznej

UE zapowiada projekt nowej dyrektywy o efektywności energetycznej

Na dniach w UE ma pojawić się w projekt nowej dyrektywy o efektywności energetycznej, w którym Komisja Europejska ma zaproponować zwiększenie od 3% wyznaczonego do tej pory unijnego celu w zakresie zwiększania efektywności energetycznej czyli do 30% (a może do 40% jak postuluje Parlament Europejski) do roku 2030 w stosunku do pierwotnie planowanych 27 % Read more about UE zapowiada projekt nowej dyrektywy o efektywności energetycznej[…]

Zwiększenie progu efektywności energetycznej

KE upomina Polskę za luki w wdrażaniu dyrektywy o efektywności energetycznej

W czwartek 29.10.2016 r. Komisja Europejska ponownie wezwała Polskę oraz Estonię do pełnego wdrożenia przepisów o efektywności energetycznej, które nakładają na państwa członkowskie UE obowiązek osiągnięcia do 2020 r. wyznaczonego poziomu oszczędności energii. W ubiegłym roku KE upomniała Polskę, a także 10 innych państw unijnych w sprawie niewłaściwego wdrażania dyrektywy o efektywności energetycznej. W ocenie Read more about KE upomina Polskę za luki w wdrażaniu dyrektywy o efektywności energetycznej[…]

Zwiększenie progu efektywności energetycznej

1 października 2016 roku ustawa o efektywności energetycznej wchodzi w życie.

Szefowie państw UE podczas Rady Europejskiej w październiku 2014 r. zadecydowali o kontynuacji polityki chroniącej klimat oraz zmniejszeniu zapotrzebowania energetycznego po roku 2020. Ustalono że Unia Europejska ma zmniejszyć emisyjność energii w swojej gospodarce o 40 % względem roku 1990, zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii do 27 % oraz zmniejszyć zużycie energii o 27 %. Read more about 1 października 2016 roku ustawa o efektywności energetycznej wchodzi w życie.[…]

Zwiększenie progu efektywności energetycznej

Zwiększając efektywność energetyczna można obniżyć koszty o połowę?

Jak przekonują eksperci w branżach sektora małych i średnich przedsiębiorstw takich jak: branża hotelarska, gastronomia i handel koszty zużycia energii mogą stanowić nawet 50 % wszystkich kosztów. I prawdopodobnie można je zmniejszyć nawet o połowę przez poprawę efektywności energetycznej. Wspomniany sektor obecnie zużywa 12 % całkowitego zużycia energii w Polsce. Ustawa o efektywności energetycznej, wyznaczyła Read more about Zwiększając efektywność energetyczna można obniżyć koszty o połowę?[…]

Na budynki przypada około 40 % światowego zużycia energii

Na budynki przypada około 40 % światowego zużycia energii

Podczas dyskusji na Forum Ekonomicznym w Krynicy, prezes Instytutu na rzecz ekorozwoju Andrzej Kassenberg zwrócił uwagę że na budynki przypada około 40 proc. światowego zużycia energii i są one też bardzo dużym źródłem emisji zanieczyszczeń i dlatego wymagają działań prowadzących do oszczędności energii min. termomodernizacji. Zaznaczył że choć Polska dużo osiągnęła w kierunku efektywności energetycznej, Read more about Na budynki przypada około 40 % światowego zużycia energii[…]

Call Now Button
Skip to content