CEEB – pomoc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków w Polsce

Last updated by: at .

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ogólnokrajowy system do gromadzenia informacji na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym.

Jak poinformowała Dorota Cabańska, pełniąca obowiązki Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w pierwszej kolejności w ewidencji w CEEB mają znaleźć się informacje na temat źródeł spalania paliw w budynkach wielolokalowych oraz domów jednorodzinnych do 1 MW. Uwzględnione zostaną również lokale usługowe i budynki publiczne, w których znajdują się kotłownie grzewcze.

Nowela ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, dała zielone światło do stworzenia CEEB i projekt z Unii Europejskiej otrzyma na ten cel kwotę ok. 30 mln zł. Ewidencja będzie tworzona etapami, a cały projekt jest zaplanowany od 2021 r. do sierpnia 2023 r.

Pierwszym elementem funkcjonalności CEEB, będą deklaracje o źródłach spalania. Dane, jakie będą zbierane, będą ograniczone do minimum, tak aby oświadczenie było jak najprostsze.

Zgodnie z planem w 2021 r. opublikowany zostanie komunikat ministra właściwego ds. budownictwa inicjujący uruchomienie deklaracji, a po trzech miesiącach, bo tyle wymaga ustawa, trafią do niej pierwsze dane. Od tego momentu właściciele będą mieli 12 miesięcy na przesłanie elektronicznego formularza z informacją, czym ogrzewany jest ich dom. W przypadku nowych obiektów trzeba będzie poinformować o użytkowanym źródle ogrzewania w ciągu 14 dni od daty jego uruchomienia. Przesłanie takich informacji będzie obowiązkowe.

Kolejne funkcjonalności, dotyczące np. sprawozdawczości nt. otrzymanych środków pomocowych na walkę ze smogiem, pojawią się w II-III kwartale 2022 r.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) będzie połączona z innymi ewidencjami i rejestrami, np. z Centralnym Rejestrem Charakterystyki Energetycznej Budynków, i to właśnie z niej będą pobierane niektóre dane, te najbardziej podstawowe, niezbędne do oceny domów.

Docelowo w ewidencji mają się znaleźć informacje dotyczące ok. 5 mln budynków w całym kraju.

Źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/nadzor-budowlany-mapa-emisyjnosci-budynkow-ma-powstawac-od-2021-r

Ogólna ocena:
Oceń stronę
[Ilość głosów: 0 Średnia ocena: 0]
Call Now Button
Skip to content