10 września, 2012

Projektowana Charakterystyka Energetyczna tel:787583988

Last updated by: at .

Projektowana Charakterystyka Energetyczna Budynków wykonywana jest do celów projektów budowlanych osób ubiegających się o pozwolenie na budowę lub rozbudowę (przebudowę) domu jednorodzinnego lub budynku użyteczności publicznej i wykonywana jest w postaci raportu z analizą ekologiczną i ekonomiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na dzień wykonywania tego projektu charakterystyki energetycznej.

Projektowana Charakterystyka Energetyczna Budynków

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ) z_dnia 25 kwietnia 2012 r sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, §11.2.10). lub w Internetowym systemie aktów pranych D20120462.pdf

Cytuję:

„10) charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-­użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, określającą w zależności od potrzeb:

  • a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano­ instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku,
  • b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze ­- właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych,
  • c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku,
  • d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno ­budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno­ budowlanych;”

Od dnia 29.04.2012 obowiązuje zmienione Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Zgodnie z tym rozporządzeniem w każdym projekcie budowlanym (nie ma znaczenia wielkości obiektu) wykonywanym przez projektantów budowlanych  musi się znaleźć projektowana charakterystyka energetyczna budynku. Powinna ona być sporządzona zgodnie z metodologią sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej – a wiec zawierać obliczone zużycie energii pierwotnej EP i energii końcowej EK wyrażonej w kWh/m2rok oraz analizę ekonomiczną  i ekologiczną projektowanych źródeł ciepła.

Przykładowa charakterystyka energetyczna budynku wykonana przez CEB.COM.PL

Analiza ekologiczna i ekonomiczna wykonywana jest jako jeden raport „Analiza środowiskowo-ekonomiczna” lub w postaci dwóch niezależnych raportów:

  • Środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza – raport w postaci tabel i wykresów ma na celu wyliczenie emisji CO2, CO, NOx i innych tlenków i dwutlenków oraz emisję szkodliwych pyłów do atmosfery dla projektowanego i alternatywnego źródła ciepła.
  • Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza – raport w postaci tabel i wykresów ma na celu wyliczenie opłacalności zakupu oraz koszt eksploatacji projektowanego i alternatywnego źródła ciepła który jest proponowany w projekcie budowlanym.
Projektowana Charakterystyka Energetyczna Budynków

Projektowana Charakterystyka Energetyczna Budynków

 

Ogólna ocena:
Oceń stronę
[Ilość głosów: 15 Średnia ocena: 4.7]
Call Now Button Skip to content