Gminy Niepołomice i Zabierzów przystępują do realizacji Programu Czyste Powietrze w Małopolsce

Last updated by: at .

W poniedziałek 1 czerwca 2020 r. gmina Niepołomice oraz we wtorek, 16 czerwca 2020 r., gmina Zabierzów przystąpiły do programu przeciwdziałania niskiej emisji. Jest to kolejne porozumienie w sprawie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w województwie małopolskim. Już 54 gminy współpracują z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Mieszkańcy gmin, które przystąpiły do realizacji programu, mają możliwość skorzystania z porad urzędników gminy. Mogą dowiedzieć się, jakie są aktualne wymagania programu, jak wypełnić wniosek o dofinansowanie, jak prawidłowo wypełnić wniosek o płatność oraz jak przygotować wszystkie niezbędne załączniki.

Część II Programu Priorytetowego zakłada szersze włączenie gmin w realizację Programu Czyste Powietrze przez zwiększenie roli jednostek samorządu terytorialnego. Gminy posiadają wiedzę, kto powinien skorzystać z poszczególnych form pomocy. W ramach nowej odsłony programu „Czyste Powietrze” wprowadzone będą nowe zadania dla gmin, takie jak m.in. wydawanie zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego dofinansowania oraz możliwość udzielania pożyczek osobom uprawnionym do zwiększonego dofinansowania. Środki na pożyczki dla beneficjentów mają pochodzić z NFOŚiGW a udostępnione będą dla wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Będzie także możliwość łączenia dotacji z programów gminnych z dotacją w programie „Czyste Powietrze”.

Termin wejścia w życie części dla beneficjentów z rozszerzona dotacją w programie Czyste Powietrze będzie podany w późniejszym terminie, gdyż jeszcze trwają prace legislacyjne.

Źródło: https://www.wfos.krakow.pl/coraz-wiecej-gmin-przystepuje-do-realizacji-programu-czyste-powietrze-w-malopolsce/

Ogólna ocena:
Oceń stronę
[Ilość głosów: 0 Średnia ocena: 0]
Call Now Button
Skip to content