Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii

Last updated by: at .

Na skutek przyjętej w ubiegłym roku ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r., która weszła w życie z dniem 1 października 2016 r., która to nakłada na duże firmy obowiązek prowadzenia cyklicznych audytów energetycznych Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Należy podkreślić, że obszar związany z audytami energetycznymi jest regulowany przez wydane wcześniej rozporządzenia i wzory:

 • Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego,
 • wzorów kart audytów,
 • algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku, sposobu sporządzania oraz wzorów świadectw charakterystyki energetycznej.

Pojęcie termomodernizacji reguluje natomiast ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Ministerstwo Energii zaznacza, że opracowany przez nie projekt rozporządzenia odwołuje się do powyższych regulacji w zakresie oceny efektywności energetycznej budynków, jednak poprawa efektywności energetycznej jest to dużo bardziej szersze zagadnienie, i nie zamyka się jedynie do usprawnień dotyczących budynków.

Celem rozporządzenia ma być:

 • określenie zasad mierzenia, obliczania oraz weryfikowania oszczędności energii uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej,
 • wskazać szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej,
 • wzór karty audytu efektywności energetycznej,
 • szczegółowy sposób i tryb wyrywkowej weryfikacji audytu efektywności energetycznej,
 • dane i metody, które mogą być wykorzystywane przy określaniu i weryfikacji uzyskanych oszczędności energii,
 • sposób sporządzania oceny efektywności energetycznej dostarczania ciepła,
 • współczynniki sprawności procesów przetworzenia energii pierwotnej w energię finalną
 • oraz sposób przeliczania jednostek energii na porównywalne jednostki.

Projekt rozporządzenia został skierowany do uzgodnień i konsultacji publicznych.

Projekt Rozporządzenia

https://www.ceb.com.pl/wp-content/uploads/2017/03/dokument277152-w-sprawie-szczegolowego-zakresu-i-sposobu-sporzadzania-audytu-efektywnosci-energetycznej-wzoru-karty-audytu-efektywnosci-energetycznej-oraz-metod-obliczania-oszczednosci-energii.pdf

dokument277152-projekt-w-sprawie-szczegółwego-zakresu-i-sposobu-sporządzania-audytu-efektywności-energetycznej-wzoru-karty-audytu-efektywności-energetycznej-oraz-metod-obliczania-oszczedności-energii

Ogólna ocena:
Oceń stronę
[Ilość głosów: 0 Średnia ocena: 0]
Call Now Button
Skip to content