NFOŚiGW przeznacza 500 mln złotych na efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach.

Last updated by: at .

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył pół miliarda złotych na efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach.

Cel programu: Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko poprzez działania inwestycyjne poprawiające efektywność energetyczną w tych przedsiębiorstwach .

Przedmiot naboru ciągłego: Wybór projektów do dofinansowania dotyczących zmniejszenia zużycia energii, a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 w związku z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystania energii w przedsiębiorstwach.

Typ projektów: Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu w ramach programu priorytetowego „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 4) EWE – Efektywność energetyczna w przedsiębiorcach”, wskazane w ust. 7.5 programu priorytetowego.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach naboru: Przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 obowiązującej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Forma dofinansowania: Pożyczka.

Kwota środków przeznaczona na zwrotną formę dofinansowania (pożyczka) projektów w ramach naboru: 500 mln PLN

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu w ramach naboru: do 85 %.

Kryteria wyboru projektów w ramach naboru określone są w programie priorytetowym.

Terminy i sposób składania wniosków: Wnioski należy składać w terminie od 01.08.2017 r. do 22.12.2017 r.

Więcej szczegółów: nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wsparcie-przedsiewziec/nabor-wnioskow-2017-dla-czesci-4/

Ogólna ocena:
Oceń stronę
[Ilość głosów: 0 Średnia ocena: 0]
Call Now Button
Skip to content