2 marca, 2018

Program “AURA” z WFOŚiGW w Kielcach

Last updated by: at .

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wystartował z edycja 2018 programu dla osób fizycznych z terenu województwa świętokrzyskiego “AURA” ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację budynków.

Przedmiot dofinansowania:

 1. Inwestycje w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych istniejących:
  1. Wymiana pieców/kotłów opalanych paliwem: stałym, olejowym, gazowym
  2. Podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej wraz z trwałym odłączeniem od instalacji obecnego kotła/pieca.
  3. Termomodernizacja: ocieplenie ścian budynków, ocieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją, ocieplenie ścian piwnic, stropów piwnic, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), modernizacja/ montaż instalacji wentylacyjnej, w tym rekuperacja, wynikająca z audytu energetycznego określającego możliwe do wykonania działania mające na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących lub przyszłych warunków technicznych. W przypadku robót termomodernizacyjnych budynku jednorodzinnego wyliczenie oszczędności energii cieplnej w ramach przewidzianych we wniosku robót odbywać się będzie w oparciu o audyt energetyczny.
  4. Zakup i montaż nowych kolektorów słonecznych.
  5. Zakup i montaż nowych pomp ciepła lub innych źródeł ciepła zasilanych energią elektryczną.
  6. Zakup i montaż nowych instalacji fotowoltaicznych.
  7. Zakup i montaż nowych instalacji wykorzystującej energię wiatru.
 2. Inwestycje w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych nowo budowanych.
  1. Zakup i montaż nowych pomp ciepła lub innych źródeł ciepła zasilanych energią elektryczną.
  2. Zakup i montaż kotłów na paliwo: gazowe i biomasę
  3. Podłączenia do sieci ciepłowniczej, lub gazowej.
  4. Zakup i montaż nowych kolektorów słonecznych.
  5. Zakup i montaż nowych instalacji fotowoltaicznych.
  6. Zakup i montaż nowych instalacji wykorzystującej energię wiatru.
  7. Zakup i montaż rekuperatora.

Termin składania wniosków – od 1 marca 2018 r. i nie później niż do dnia 15 października 2018 r.

Forma dofinansowania – preferencyjna pożyczka częściowo umarzalna. Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztu kwalifikowanego. Minimalna kwota pożyczki 6 000 zł.

Warunki finansowe: Oprocentowanie pożyczki wynosi 3% w stosunku rocznym. Oprocentowanie jest stałe w całym okresie spłaty.

Umorzenie pożyczki Pożyczka podlegać będzie częściowemu umorzeniu w wysokości 20%.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania na stronie WFOŚiGW w Kielcach http://www.wfos.com.pl/dla-beneficjentow/oferta-dla/typ-beneficjenta/osoby-fizyczne/830-program-aura-2018

Ogólna ocena:
Oceń stronę
[Ilość głosów: 3 Średnia ocena: 5]
Call Now Button
Skip to content