25 lipca, 2016

Program Jawor Poprawa efektywności energetycznej

Last updated by: at .

Program Jawor Poprawa efektywności energetycznej – termomodernizacja budynków jednorodzinnych.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uruchamia Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej – termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie województwa małopolskiego.

Terminie ogłoszenia naboru wniosków należy śledzić na stronie internetowej www.wfos.krakow.pl.
Planowany termin rozpoczęcia to pierwsza połowa sierpnia 2016 r.

Jaki jest cel programu Jawor?

Celem programu Jawor jest ochrona środowiska i człowieka w wyniku docieplenia przegród budowlanych czyli poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia zapotrzebowania na energię grzewczą. Ochrona cieplna ma zmniejszyć wpływ oddziaływania pyłów PM10, PM2.5 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku spalania w kotłach grzewczych na środowisko oraz ludzi.

Kto jest beneficjentem programu Jawor?

Osoby fizyczne – budynki jednorodzinne
Wymagane jest oświadczenie o prowadzeniu/nie prowadzeniu działalności gospodarczej w budynku jednorodzinnym podlegającym termomodernizacji. W przypadku prowadzenia działalności, WFOŚiGW będzie udzielał pomocy zgodnie z przepisami o pomocy publicznej.

Forma dofinansowania w programie priorytetowym „Jawor” poprawa efektywności energetycznej – termomodernizacja budynków jednorodzinnych.

Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 90% kosztu kwalifikowanego.

 • Wkład własny pożyczkobiorcy nie mniejszy niż 10%.
 • Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 2% w skali roku.
 • Minimalna kwota pożyczki – 20 000,00 zł, maksymalna kwota pożyczki – 100 000,00 zł.
 • Pożyczka podlegać będzie umorzeniu do 20%.

Program Jawor Poprawa efektywności energetycznej – Co można docieplić?

Powierzchnia poddana termomodernizacji w budynku jednorodzinnym nie może przekroczyć 600 m2:

 • ocieplenie ścian budynków
 • ocieplenie dachów
 • stropodachów
 • stropów nad ostatnią kondygnacją
 • ocieplenie ścian piwnic
 • stropów piwnic
 • wymiana okien
 • drzwi zewnętrznych

CEB.COM.PL wystawia niezbędne załączniki do wniosku programu Jawor którym jest audyt energetyczny lub ocena energetyczna modernizowanego budynku.

Co będzie zawierać audyt energetyczny oraz analiza ekologiczna wymagane przez WFOŚiGW?:

 • wyliczenie zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze wyrażone GJ/rok przed i po realizacji inwestycji
 • przewodność cieplna modernizowanych przegród
 • powierzchnie modernizowanych przegród z dodatkowym metrażem powierzchni wystających (gzymsy, balkony)
 • wyliczenie ograniczenia emisji CO2 (Mg/rok),
 • wyliczenie ograniczenia emisji pyłów PM10 (Mg/rok),
 • wyliczenie ograniczenia emisji pyłów PM2,5 (Mg/rok).
 • oraz wiele innych parametrów w ramach audytu energetycznego
 • na życzenie klienta wystawiamy dodatkowo charakterystykę energetyczną budynku

Ograniczenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze musi wynosić min. 25%.

Więcej szczegółów na stronie programu WFOŚiGW w Krakowie https://www.wfos.krakow.pl/jawor

program jawor poprawa efektywnosci energetycznej

Ogólna ocena:
Oceń stronę
[Ilość głosów: 9 Średnia ocena: 4.6]
Call Now Button
Skip to content