28 lutego, 2018

Program termomodernizacyjny “Ochrona powietrza” z WFOŚiGW w Krakowie

Last updated by: at .

W ramach programu ochrony powietrza istnieje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie program termomodernizacyjny w postaci pożyczki dla budynków zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego, których powierzchnia docieplana przekracza 600 m².

Program skierowany jest do:

 • JST- Jednostek Samorządu Terytorialnego
 • Przedsiębiorcy
 • NGO – organizacje pozarządowe
 • PJB – Państwowe Jednostki Budżetowe
 • Osób fizycznych
 • inni wnioskodawcy

Zakres finansowania:

 • Likwidacja kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk
 • Instalacje odpylające, odsiarczanie spalin, odazotowanie spalin
 • Wymiana kotłowni bez zmiany paliwa
 • Termomodernizacja
  • Termomodernizacja wszystkich przegród budowlanych budynku o powierzchni docieplanej powyżej 600 m² (z wyłączeniem okien i drzwi).
  • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w przypadku kompleksowej termomodernizacji (tzn. w przypadku docieplania budynku z jednoczesną wymianą kotłowni lub przy już zmodernizowanej kotłowni)
 • Modernizacja oświetlenia w budynkach i oświetlenia ulicznego
 • Likwidacja piecyków gazowych oraz przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
 • Inne zadania służące ochronie środowiska

Forma dofinansowania: pożyczka: 01 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. do wyczerpania środków.

Warunki finansowe: Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto: możliwość umorzenia do 20% pożyczonego kapitału, brak opłat i prowizji.

Warunki podstawowe formalne:

 1. Zadanie realizowane na terenie województwa małopolskiego.
 2. Terminowe złożenie dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta.
 3. Udokumentowanie tytułu własności lub prawa do dysponowania nieruchomością.
 4. Wykonanie audytu energetycznego lub charakterystyki energetycznej oraz rzutów ścian i stropów budynku.

Warunki szczegółowe:

Maksymalna wysokość dofinansowania wyliczana na podstawie wskaźników Funduszu:

 • do 250 zł/m² (brutto) za docieplenie powierzchni ścian i stropów,
 • do 700 zł/m² (brutto) za wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej (w przypadku posiadania lub jednoczesnej wymiany na ekologiczne źródło ciepła).

Finansowanie dotyczy zakupu materiałów, prac budowlanych i montażowych związanych bezpośrednio z dociepleniem budynku. Nie stanowią kosztu kwalifikowanego prace dodatkowe, które nie wpływają na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze.

Więcej informacji oraz wzory dokumentów i informacje prawne można pobrać ze strony https://www.wfos.krakow.pl/oferta/wedlug-dziedziny-finansowania/ochrona-powietrza/

Ogólna ocena:
Oceń stronę
[Ilość głosów: 1 Średnia ocena: 5]
Call Now Button
Skip to content