Rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego

Last updated by: at .

Aktem zmienionym jest Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w tej samej sprawie.

Rozporządzenie wchodzi w życie 19 maja 2020 r.

Źródło http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000879#collapse_3

Ogólna ocena:
Oceń stronę
[Ilość głosów: 0 Średnia ocena: 0]
Call Now Button
Skip to content