Audyt energetyczny

Audyt energetyczny to pisemna analiza zużycia energii i stanu technicznego budynku lub instalacji, które mają wpływ na zużycie energii, która to właśnie jest podstawą do wyznaczenia ewentualnych prac modernizacyjnych, które w założeniu w swoim mają doprowadzić do oszczędności energii i obniżenia kosztów nośników energii zużywanych w tym budynku lub instalacji. Audyt powinien zawierać listę opcjonalnych lub wszystkich przedsięwzięć energooszczędnych do wykonania z uzasadnioną analizą techniczno-ekonomiczną tych prac modernizacyjnych.
Wg Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z 18 grudnia 1998 (Dz.U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808 – tekst jednolity) cytat: „Audyt energetyczny to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego”. Formę i zakres audytu energetycznego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. (Dz.U. Nr 12 z 2002 r., poz. 114)

Ogólna ocena:
Oceń stronę
[Ilość głosów: 0 Średnia ocena: 0]
Ten wpis został opublikowany w . Zakładka permalink .
Call Now Button Skip to content