Spalanie biomasy drzewnej nie jest ekologiczne!

Last updated by: at .

Naukowcy z Chatham House, the Royal Institute of International Affairs w artykule Woody Biomass for Power and Heat: Impacts on the Global Climate dowodzą, że wycinanie całych połaci drzew dla opału powoduje znacznie wyższą emisję dwutlenku węgla netto w wyniku spalania tego drzewa w stosunku do emisji CO2 z tej samej ilości energii z gazu, a nawet z węgla. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem używania drzewnej biomasy są odpady przemysłu drzewnego, i tylko te, które nie mogą zostać jeszcze wykorzystane do produkcji wyrobów drewnopochodnych.

Jest to sprzeczne z tym co do tej pory było uważane, gdyż do tej pory uważano że cały CO2 emitowany podczas spalania drewna został wcześniej pochłonięty przez drzewa z atmosfery i po prostu podczas spalania do niej wraca. Duncan Brack z instytutu Chatham House wskazuje jednak, że ten prosty model pomija dwie istotne kwestie: przede wszystkim czas, jakiego potrzeba na ponowne usunięcie CO2 z atmosfery, a także sposób rozliczania się krajów z emisji gazów cieplarnianych.

Czas jest ważny, bo na poprawę klimatu potrzeba wiele czasu. Ponowne zaabsorbowanie dwutlenku węgla wyemitowanego do atmosfery przy okazji spalania biomasy drzewnej przez nowo posadzone drzewa potrzeba co najmniej 20 lat, a często dłużej. Wycięcie drzewa na cele energetyczne oznacza nie tylko błyskawiczne wypuszczenie przez komin określonej ilości CO2, ale też przez wycięcie drzew umniejszenie zdolności lasu do pochłaniania tego gazu z atmosfery.
Drugi powód, dla którego emisje z biomasy drzewnej nie zerują się, dotyczy sposobu ich zliczania. W ramach Protokołu z Kioto (ONZ) poszczególne kraje muszą raportować, ile wyemitowały CO2 i czy zmieniła się, na plus lub na minus, ich zdolność do absorbowania tego gazu w związku z tzw. zmianą użytkowania gruntów. W tym systemie zmniejszenie powierzchni lasu liczy się jako dodatkowa emisja, powiększenie zaś – jako redukcja emisji. Produkcję biomasy drzewnej uwzględnia się tylko w tej drugiej kategorii, tzn. wycięte na cele energetyczne drzewa ujmuje się w raportach jako zmianę użytkowania gruntów, natomiast nie wykazuje się w raportach emisji fizycznie wyemitowanych podczas jej spalania.

Dzięki takiej metodyce inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych, w przypadku biomasy drzewnej importowanej z krajów, które nie rozliczają się ze zmian użytkowania gruntu, takich jak Rosja, USA czy Kanada, emisje dwutlenku węgla nie są nigdzie odnotowywane, mimo że gaz fizycznie trafia do atmosfery.

Środowiska ekologiczne podkreślają, że wnioski płynące z raportu Chatham House podważają sensowność obranego przez rząd kierunku rozwoju energetyki odnawialnej, w którym biopaliwa stałe, a więc przede wszystkim biomasa drzewna, stają się najważniejszym odnawialnym źródłem energii, a ponieważ udział OZE w polskim miksie energetycznym musi wzrosnąć, będziemy spalać ich więcej.

Źródło: http://www.cire.pl/item,142776,1.html?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter&utm_medium=link&apu=30235

Ogólna ocena:
Oceń stronę
[Ilość głosów: 0 Średnia ocena: 0]
Call Now Button
Skip to content