3 sierpnia, 2014

Świadectwa Efektywności Energetycznej tzw. Białe Certyfikaty

Last updated by: at .

 

Polski System kontrolujący Świadectwa Efektywności Energetycznej tzw. Białe Certyfikaty wprowadzony został przez przepisy ustawy o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 551 z późniejszymi zmianami), która to wdraża do polskiego ładu prawnego postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/32/WE z dnia 5 kwietnia 2006r. oraz w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG. Dyrektywa ta ukazuje system sprzedajnych białych certyfikatów jako jeden ze środków do osiągnięcia poprawy efektywności końcowego wykorzystania energii również ze względu na jego tzw. efektywność dynamiczną. System dostarcza impuls do rozwoju rynku usług energetycznych, tworząc popyt na usługi energetyczne i środki oszczędzania energii co w konsekwencji oczekuje się, że w wyniku osiągnięcia korzyści oraz specjalizacji obniżą się koszty końcowe usług energetycznych.

Aktualnie aktem prawnym Unii Europejskiej obligującym zmniejszenie energochłonności i wymuszające poprawę efektywności energetycznej w krajach członkowskich jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2012/27/UE (Energy Efficiency Directive – EED). W Polsce w dniu 20 maja 2016 r. została uchwalona ustawa o efektywności energetycznej, która wchodzi w życie 01.10.2016r.

Zgodnie z ustawą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2012/27/UE (Energy Efficiency Directive – EED) nakłada na państwa członkowskie obowiązek:

  • wyznaczenia krajowego docelowego poziomu w zakresie poprawy efektywności energetycznej,
  • zaplanowanie długofalowej strategii wsparcia dla przedsięwzięć w zakresie modernizacji obiektów użyteczności prywatnej i publicznej,
  • modernizację budynków instytucji publicznych oraz podnoszenie ich standardów ekonomicznych i ekologicznych do stanu odpowiadającego nowo budowanym budynkom,
  • popularyzacji rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną.

Świadectwa Efektywności Energetycznej tzw. Białe Certyfikaty

„Białe certyfikaty” stanowią certyfikaty wydane przez niezależne organy certyfikujące (przetarg URE), potwierdzające roszczenia podmiotów rynku w związku z oszczędnościami energetycznymi uzyskanymi w efekcie zastosowania termomodernizacji i środków poprawy efektywności energetycznej. Białe certyfikaty są jedną z możliwości wywiązania się z wymogu wprowadzenia instrumentów rynkowych motywujących uczestników rynku energetycznego do poprawy efektywności energetycznej.

swiadectwa efektywnosci energetycznej tzw. biale certyfikaty

Ogólna ocena:
Oceń stronę
[Ilość głosów: 0 Średnia ocena: 0]
Call Now Button
Skip to content