Last updated by: at .

Nowelizacja ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej w zakresie przedłużenia terminu ważności świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów

Nowelizacja ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

W czerwcu 2019 Sejm przyjął nowelizację ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej w zakresie przedłużenia terminu ważności świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów, wydanych w przetargach Prezesa URE na mocy starej ustawy, do dnia 30 czerwca 2021 r. Oznacza to, że obejmujące tą ustawą podmioty będą mogły zrealizować nimi obowiązek efektywnościowy Read more about Nowelizacja ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej[…]

KAPE - Krajowej Agencji Poszanowania Energii

Część białych certyfikatów traci ważność z końcem czerwca 2019 r.

Z danych URE wynika, że dotychczas w pięciu przetargach przyznano 1 323 007 świadectw efektywności energetycznej, z których 705 626 umorzono do końca grudnia 2018 roku. Rozgorzała dyskusja, czy ustawodawca powinien przedłużyć termin obowiązywania białych certyfikatów z 2017 roku, czyli piątego przetargu, których ważność upływa 30 czerwca 2019 r. Po tym czasie nie będą one Read more about Część białych certyfikatów traci ważność z końcem czerwca 2019 r.[…]

KAPE - Krajowej Agencji Poszanowania Energii

Ważność białych certyfikatów

Białe Certyfikaty zgłaszane w obecnym systemie Białych Certyfikatów uzyskiwane za planowane przedsięwzięcia, mają ważność bezterminową, można je sprzedawać w dowolnym momencie, a ich cena na Towarowej Giełdzie Energii jest relatywnie wysoka i stabilna (ich indeks na TGE to PMEF_F). Białe Certyfikaty wydane za przedsięwzięcia zrealizowane pomiędzy 01.01.2014 a 30.09.2016 (świadectwa efektywności energetycznej wydawane w tzw. Read more about Ważność białych certyfikatów[…]

Ministerstwo Energii

Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej

W dniu 23 stycznia 2018 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Energii czwarty w kolejności “Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej”. Polska jako państwo członkowskie UE jest zobowiązana przedstawiać plany zawierające informacje o podjętych i planowanych działaniach mających na celu poprawę efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki krajowej. Głównym celem poprawy efektywności energetycznej w Read more about Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej[…]

URE Urząd Regulacji Energetyki

URE rozstrzygnęło piąty przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

W odpowiedzi na ogłoszenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki URE z dnia 21 września 2016 r. w sprawie piątego przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej tzw. “białe certyfikaty” Komisja Przetargowa działająca przy Prezesie URE wyłoniła 2065 takich przedsięwzięć spośród 2425 ofert zgłoszonych do przetargu. W wybranych ofertach Read more about URE rozstrzygnęło piąty przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.[…]

Call Now Button
Skip to content