Last updated by: at .

Zwiększając efektywność energetyczna można obniżyć koszty o połowę?

Zbyt wysokie koszty poprawy efektywności energetycznej w domach

Holandia bogatszy kraj od Polski, na zlecenie rządu przeprowadziła analizy ekonomiczne, z których wynika, że bez obniżenia kosztów inwestycyjnych i znaczących zachęt ze strony państwa inwestycje w zwiększenie efektywności energetycznej w istniejących budynkach nie są opłacalne i bez dodatkowego wsparcia nie uda się zrealizować celów jeśli chodzi o efektywność energetyczną w jedno i wielorodzinnym budownictwie Read more about Zbyt wysokie koszty poprawy efektywności energetycznej w domach[…]

Zwiększając efektywność energetyczna można obniżyć koszty o połowę?

KE apeluje o przestrzeganie przepisów, dotyczących efektywności energetycznej

Komisja Europejska wezwała Chorwację, Czechy, Litwę i Polskę do przestrzegania przepisów UE, dotyczących efektywności energetycznej. Wezwanie KE dotyczy prawidłowego wdrażania unijnych przepisów dotyczących efektywności energetycznej dyrektywy 2012/27/UE. Dyrektywa ta określa wspólne ramy dotyczące środków na rzecz propagowania efektywności energetycznej w UE, aby zapewnić osiągnięcie unijnego celu w zakresie efektywności energetycznej i ukształtować drogę do dalszych Read more about KE apeluje o przestrzeganie przepisów, dotyczących efektywności energetycznej[…]

Zwiększenie progu efektywności energetycznej

Zwiększenie progu efektywności energetycznej

W poniedziałek 26.06.2017 r. w Luksemburgu obradowała Komisja Europejska Ministrów ds. energii krajów UE, którzy wspólnie zgodzili się na podniesienie celu efektywności energetycznej do 30 % na 2030 r. oraz za zwiększeniem efektywności energetycznej budynków dla całej UE. Aby propozycje KE weszły w życie, potrzebna jest jeszcze zgoda Parlamentu Europejskiego. Według KE 30 % cel Read more about Zwiększenie progu efektywności energetycznej[…]

audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Duże firmy muszą przeprowadzić audyt energetyczny do 30 września 2017 r.

Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, wprowadza przymus wykonania audytów energetycznych dla wszystkich dużych przedsiębiorstw zgodnie z rozumieniem ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Procedurze podlegają firmy, które w ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych spełniły jeden z dwóch warunków: zatrudniały powyżej 250 pracowników lub roczne obroty wynosiły Read more about Duże firmy muszą przeprowadzić audyt energetyczny do 30 września 2017 r.[…]

Zwiększenie progu efektywności energetycznej

Wzrost efektywności energetycznej do 30 proc. w UE do 2030 r.

Jak już pisaliśmy wcześniej w artykule UE zapowiada projekt nowej dyrektywy o efektywności energetycznej o zamiarach w planowanym wzroście efektywności energetycznej w UE. W środę 30.11.2016 r. Komisja Europejska zaproponowała to co wcześniej zapowiadała, podniesienie celu efektywności energetycznej na 2030 r. do 30 %. Plan ten oznaczać będzie zwiększenie nakładów państw członkowskich UE na ograniczenie Read more about Wzrost efektywności energetycznej do 30 proc. w UE do 2030 r.[…]

Zwiększenie progu efektywności energetycznej

Zwiększając efektywność energetyczna można obniżyć koszty o połowę?

Jak przekonują eksperci w branżach sektora małych i średnich przedsiębiorstw takich jak: branża hotelarska, gastronomia i handel koszty zużycia energii mogą stanowić nawet 50 % wszystkich kosztów. I prawdopodobnie można je zmniejszyć nawet o połowę przez poprawę efektywności energetycznej. Wspomniany sektor obecnie zużywa 12 % całkowitego zużycia energii w Polsce. Ustawa o efektywności energetycznej, wyznaczyła Read more about Zwiększając efektywność energetyczna można obniżyć koszty o połowę?[…]

Call Now Button
Skip to content