Last updated by: at .

Bank Gospodarstwa Krajowego - Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Pożyczka termomodernizacyjna w Alior Banku i BGK dla firm – województwo łódzkie

25 stycznia 2018 roku Alior Bank podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę w zakresie udzielania pożyczek termomodernizacyjnych w ramach projektu Jeremie 2 z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Kto może ubiegać się w formie pożyczki termomodernizacyjnej o dofinansowanie projektu termomodernizacyjnego wielorodzinnych budynków mieszkalnych lub budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia Read more about Pożyczka termomodernizacyjna w Alior Banku i BGK dla firm – województwo łódzkie[…]

Call Now Button
Skip to content