Last updated by: at .

Zwiększając efektywność energetyczna można obniżyć koszty o połowę?

Zbyt wysokie koszty poprawy efektywności energetycznej w domach

Holandia bogatszy kraj od Polski, na zlecenie rządu przeprowadziła analizy ekonomiczne, z których wynika, że bez obniżenia kosztów inwestycyjnych i znaczących zachęt ze strony państwa inwestycje w zwiększenie efektywności energetycznej w istniejących budynkach nie są opłacalne i bez dodatkowego wsparcia nie uda się zrealizować celów jeśli chodzi o efektywność energetyczną w jedno i wielorodzinnym budownictwie Read more about Zbyt wysokie koszty poprawy efektywności energetycznej w domach[…]

300 mln zł na kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych

300 mln zł na kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych

W ramach POIiŚ 2014-2020 poddziałanie 1.3.2 “Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym” spółdzielnie (forma prawna: kod 140) i wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna: kod 085) mają szansę na unijne dotacje na głęboką kompleksową modernizację energetyczną budynków mieszkaniowych. Najważniejsze informacje: Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie to 3 mln zł. Wnioski będzie przyjmował NFOŚiGW od 31 Read more about 300 mln zł na kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych[…]

Call Now Button
Skip to content