Last updated by: at .

Ministerstwo Energii

Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii

Na skutek przyjętej w ubiegłym roku ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r., która weszła w życie z dniem 1 października 2016 r., która to nakłada na duże firmy obowiązek prowadzenia cyklicznych audytów energetycznych Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności Read more about Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii[…]

Call Now Button
Skip to content