Tarnów pozyskał środki na budowę efektywnego nowoczesnego systemu ciepłowniczego.

Last updated by: at .

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie podpisało 30.10.2017 r. umowę o dofinansowanie pierwszego kogeneracyjnego projektu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. MPEC S.A. w Tarnowie otrzyma 55 mln zł na przedsięwzięcie pt. „Budowa efektywnego systemu energetycznego miasta Tarnowa z wykorzystaniem energii odnawialnej i skojarzonego wytwarzania”.

 

Źródło dofinansowania: Dofinansowanie będzie w postaci pożyczki 55 mln zł z programu priorytetowego NFOŚiGW – “Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze”. Całkowity koszt tej inwestycji to 64952800 zł.

 

Cel projektu: Realizacja przez system ciepłowniczy miasta Tarnowa wymogów efektywnego systemu ciepłowniczego wynikających z dyrektywy 2012/27/UE, w którym obecnie zasadnicza część produkcji ciepła jest prowadzona w kotłach węglowych.

 

Na czym polega przedsięwzięcie? Celem projektu jest budowa źródła w technologii wysokosprawnej kogeneracji o mocy 38,5 MW oraz instalacji 180 kolektorów słonecznych o mocy 340 kW. W wyniku realizacji inwestycji do produkcji ciepła wykorzystywane będzie połączona energia ze źródeł odnawialnych oraz energia z kogeneracji w co najmniej 50% ogólnego zapotrzebowania na energię cieplną w Tarnowie. System ciepłowniczy miasta Tarnowa spełni jeden z wymogów wskazanych w dyrektywie 2012/27/UE. Dodatkowo zostaną zastosowane nowoczesne rozwiązania technologiczne przez co nastąpi efekt znaczącego zmniejszenia jednostkowej emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Ilość wytworzonej energii elektrycznej ma wynieść 40 000 MWh, natomiast energii cieplnej 380 298 GJ. Zastosowana technologia spełnia warunek wysokosprawności dzięki czemu oszczędność energii pierwotnej (EP) wyniesie 24,2 %.

Źródło artykułu: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1112,miliony-ze-srodkow-nfosigw-na-budowe-efektywnego-systemu-cieplowniczego-w-tarnowie.html

Ogólna ocena:
Oceń stronę
[Ilość głosów: 0 Średnia ocena: 0]
Call Now Button
Skip to content