17 września, 2012

Uprawnienia

Last updated by: at .

Uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków były nadawane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju a obecnie wydawane są przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Uprawnienia te są nadawane dla osób, które mogą kontrolować budynki użyteczności publicznej i budynki zamieszkania w tym zamieszkania zbiorowego i sporządzać na podstawie wizji lokalnej i specjalistycznych obliczeń świadectwo charakterystyki energetycznej potocznie nazywane świadectwem energetycznym lub certyfikatem energetycznym

Jeśli chcecie Państwo sprawdzić moje uprawnienia, to odsyłam na stronę ministerstwa:

https://rejestrcheb.mrpit.gov.pl/rejestr-uprawnionych

Wybrać np. nr wpisu lub Imię i Nazwisko:

  • Nr wpisu: 1704
  • Data wpisu: 2009-09-08
  • Imię: Aleksander
  • Nazwisko: Sudoł

A następnie kliknąć zielony przycisk z białą strzałką, rezultat poniżej na zdjęciu:

Wykaz-osób-uprawnionych-do-sporządzania-świadectw-charakterystyki-energetycznej-budynków-Aleksander-Sudoł

Wykaz-osób-uprawnionych-do-sporządzania-świadectw-charakterystyki-energetycznej-budynków-Aleksander-Sudoł

Nowe przepisy mówią, że Minister Infrastruktury i Budownictwa a kiedyś Minister Infrastruktury i rozwoju zobowiązany jest do prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej wszystkich budynków. W rejestrze tym możemy odnaleźć wykazy, które obejmują:

  • osoby, które posiadają uprawnienia pozwalające na wystawienie świadectwa charakterystyki energetycznej;
  • osoby posiadające moc kontroli każdego systemu klimatyzacji i ogrzewania;
  • spis wydanych świadectw charakterystyki energetycznej;
  • spis protokołów, które zostały spisane podczas kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji.

W spisie tym z pewnością odnajdziemy osoby, które są uprawnione do wydawania świadectw charakterystyki energetycznej na terenie Unii Europejskiej.

To, co będzie należało do jednego z obowiązków Ministra Infrastruktury i Budownictwa będzie sprawdzanie świadectw charakterystyki energetycznej, głównie tego, czy zostały one sporządzone w prawidłowy sposób.

Jeżeli okaże się, że któreś ze świadectw zostało sporządzone wbrew prawu, tzn. przez osobę, która nie posiadała do tego uprawnień, będzie tej osobie groziła kara pieniężna. Obowiązkiem zarządcy budynków, którzy posiadają świadectwo charakterystyki energetycznej, będzie przekazanie jego kopii Ministrowi Infrastruktury i rozwoju.

Uprawnienia do kontroli systemów ogrzewania i chłodzenia budynków.

Posiadamy odpowiednie uprawnienia do kontroli systemów ogrzewania i chłodzenia budynków. Uprawnienia te można zweryfikować na stronie https://rejestrcheb.mrpit.gov.pl/wykaz-osob-uprawnionych-do-kontroli-systemu-ogrzewania-lub-systemu-klimatyzacji

po wpisaniu:

Nr wpisu: 991

lub

Imię: Aleksander

Nazwisko: Sudoł

powinien ukazać się taki obraz

uprawniony do kontroli systemów ogrzewania lub systemu klimatyzacji (chłodzenia)

uprawniony do kontroli systemów ogrzewania lub systemu klimatyzacji (chłodzenia)

W związku z dynamicznym rozwojem naszej działalności cały czas zdobywamy kolejne umiejętności i uprawnienia do szerszej gamy usług.

Ogólna ocena:
Oceń stronę
[Ilość głosów: 34 Średnia ocena: 4.5]
Call Now Button
Skip to content